Účetnictví 

Rada FASB vydala dvě úpravy nového standardu o leasingu

Dne 30. července 2018 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (US FASB) aktualizaci ASU 2018-11, která účetním jednotkám zjednoduší implementaci určitých aspektů nového standardu o leasingu ASU 2016-02 (kodifikovaného jako ASC 842). Dne 19. července 2018 rada FASB dále vydala aktualizaci ASU 2018-10 obsahující 16 samostatných drobnějších úprav standardu ASC 842.

Aktualizace ASU 2018-10 (vydaná 19. července 2018) provádí 16 úzce zaměřených úprav (tj. drobných změn a objasnění) určitých aspektů nového standardu o leasingu (tj. ASC 842). Více informací o těchto úpravách naleznete na webové stránce IASPlus website. Datum účinnosti těchto úprav uvedených v ASU 2018-10 je shodné s datem účinnosti ASU 2016-02. Pro účetní jednotky, které přijaly ASC 842 dříve, je aktualizace ASU účinná v okamžiku vydání, přičemž má stejné požadavky na přechod jako ASC 842.

O klíčových ustanoveních aktualizace ASU 2018-11 se dočtete v Účetních novinkách zářijového dReportu

FASB US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right