Účetnictví 

Rada FASB vydává aktualizaci standardů související s reformou referenčních sazeb

Dne 12. března 2020 vydala americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetních standardů ASU č. 2020-04 „Usnadnění dopadů reformy referenčních sazeb na finanční výkaznictví”. Stejně jako Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která tak učinila v září 2019, FASB reaguje na plánovanou reformu sazeb IBOR, na plánované ukončení používání referenční sazby LIBOR ke konci roku 2021 a na dopad těchto změn na finanční účetnictví. Tato úprava standardu je platná od 12. března 2020 a bude platit omezeně, a to do 31. prosince 2022.

Vzhledem tomu, že se finanční trhy odklánějí od referencí na sazbu LIBOR a na další mezibankovní referenční sazby a budou přecházet na alternativní bezrizikové sazby, které by měly být lépe určitelné a méně náchylné k manipulacím, rada FASB začala zvažovat dopady těchto změn na společnosti dle stávajících účetních principů a rozhodla se zjednodušit společnostem toto přechodné období vydáním praktických zjednodušení a výjimek pro změny smluv realizované jako důsledek zmiňované reformy referenčních sazeb.

Výše uvedená aktualizace účetních standardů umožňuje společnostem přijmout zjednodušení a výjimky z aplikace účetních principů v případě změn smluv a zajišťovacích vztahů, které jsou navázány na LIBOR nebo jiné referenční sazby, jež mají být ukončeny.

Tyto změny stávající účetní úpravy US GAAP představují pouze přechodné zjednodušení za předpokladu splnění některých podmínek a týkají se těchto oblastí:

  • Modifikace smluv

Jedná se o modifikace smluv, které se týkají těchto témat kodifikace účetních standardů: 310 – Pohledávky, 470 – Dluhy, 840 a 842 – Leasingy. Rozsáhlá hodnocení vyplývající z modifikací smluv jsou nahrazena zjednodušenými účetními posouzeními. Například modifikace leasingů z důvodu změny referenční sazby nevyžadují nové posouzení klasifikace leasingu, diskontní sazby nebo přecenění leasingových plateb, které by běžně byly třeba. Také modifikace úvěrů a dluhů mohou být účtovány prospektivně.

  • Zajišťovací účetnictví (téma 815)

V oblasti zajišťovacího účetnictví existuje řada zjednodušení. Vedení zajišťovacího účetnictví by bylo v případě modifikace smlouvy za normálních okolností ukončeno, zatímco v případě úpravy z důvodu změn sazeb by se ve vedení zajišťovacího účetnictví pokračovalo. Podobně v případě změn zajišťovacího vztahu z důvodu změny sazeb může v přechodném období vzniknout neefektivita. Praktické zjednodušení dovoluje zachovat zajišťovací účetnictví během přechodného období i v případě, kdy vzniká dočasný nesoulad.

Konkrétní podrobné informace o aktualizaci standardů a jejich ustanoveních, která umožňují zjednodušené účtování, a uvedená praktická zjednodušení najdete v aktualizaci ASU 2020-04 zveřejněné na www.FASB.org, část Standardy, Vydané aktualizace účetních standardů.

FASB US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right