Účetnictví 

Rada IASB vydala novelizovaný Koncepční rámec

Dne 29. března 2018 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) novelizovanou verzi Koncepčního rámce pro účetní výkaznictví. Nový Koncepční rámec neobsahuje výrazné změny oproti původní verzi dokumentu vypracované v rámci zahájení projektu v roce 2004. Rada IASB se místo toho soustředila na témata, jimiž se dosud nezabývala nebo která obsahovala zjevné nedostatky, jež bylo třeba vyřešit.

Součástí jsou novelizované definice aktiva a závazku, jakož i nové pokyny ohledně ocenění a odúčtování, vykázání a zveřejnění. Koncepční rámec nemá stanoveno datum účinnosti, přičemž rada IASB jej začne používat okamžitě.

Společně s novelizovaným Koncepčním rámcem vydala rada IASB rovněž „Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS“. Tento dokument obsahuje úpravy 14 standardů a interpretací. Úpravy jsou účinné pro roční účetní období počínající dne 1. ledna 2020 či po tomto datu.

Více informací o novém Koncepčním rámci naleznete v dalším vydání Účetního zpravodaje dReport.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Účetní novinky.

IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right