Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IFRS 3 upravující odkaz na Koncepční rámec

Dne 14. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) novelizaci „Odkaz na Koncepční rámec (úpravy IFRS 3)“ obsahující úpravy standardu IFRS 3 Podnikové kombinace, které aktualizují zastaralý odkaz v IFRS 3, aniž by významně měnily jeho požadavky.

Situace

V březnu 2018 vydala rada IASB Koncepční rámec 2018 a většina odkazů na Rámec obsažených ve standardech IFRS byla při této příležitosti aktualizována tak, aby odpovídala Rámci 2018. Odstavec 11 standardu IFRS 3 Podnikové kombinace však aktualizován nebyl a nadále odkazoval na Rámec 1989, aby nedošlo k nesrovnalostem u jednotek uplatňujících IFRS 3, neboť definice aktiv a závazků v Rámci 2018 se liší od těch v Rámci 1989.

Změny

Změny obsažené v úpravách IFRS 3 Odkaz na Koncepční rámec:

  • aktualizují IFRS 3 tak, aby odkazoval na Koncepční rámec 2018, a ne na Rámec 1989;
  • doplňují do IFRS 3 požadavek, aby u transakcí a dalších případů v působnosti IAS 37 nebo IFRIC 21 nabyvatel pro identifikaci závazků převzatých v rámci podnikové kombinace aplikoval IAS 37 nebo IFRIC 21 (místo Koncepčního rámce);
  • doplňují do IFRS 3 výslovné stanovení, že nabyvatel nevykazuje podmíněná aktiva pořízená v rámci podnikové kombinace.

Datum účinnosti a přechod

Úpravy IFRS 3 jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu. Dřívější uplatnění je povoleno, pokud jednotka současně nebo dříve uplatní i všechny ostatní aktualizované odkazy (vydané dohromady v aktualizovaném Koncepčním rámci).

Zdroj: www.iasplus.com

IASB IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Nefinanční reporting: proč se stává tak důležitým tématem?

Investoři a další uživatelé podnikových informací vyžadují od společností spolehlivé a srovnatelné informace, a to nejen ty finanční. Investoři, zákazníci dodavatelé i zaměstnanci potřebují mít přehled o tom, jak probíhá řízení společnosti, jak funguje obchodní model, jaké si společnost vytyčila dlouhodobé cíle, jakým rizikům čelí a jaký je její dopad na životní a společenské prostředí, ve kterém se nachází. Co všechno ale zahrnuje proces sestavení nefinanční zprávy? Jaké jsou rámce a standardy pro vykazování? A jaké jsou praktické zkušenosti s ověřováním nefinančních zpráv? 

8. 7. 2020