Deloitte živě 

Spotřebitelské ceny v únoru: Lyže a brambory

I když růst ekonomiky již začal zpomalovat, inflace si toho ještě nevšimla. Obvykle mívá vývoj cen jisté zpoždění a tentokrát tomu není jinak. Spotřebitelské ceny se v únoru meziměsíčně zvýšily o 0,2 procenta, meziroční inflace zrychlila na 2,7 procenta.

Za únorovým zvýšením indexu spotřebitelských cen stály dva hlavní faktory. Prvním z nich je sezónní zvýšení cen rekreace. Ceny lyžařských zájezdů v cestovních kancelářích ve srovnání s lednem stouply o 4,9 procenta. Již v březnu se ale znaménko sezónního efektu otočí a ceny rekreace začnou opět klesat.

Druhým faktorem byly ceny potravin, které meziměsíčně stouply o 0,7 procenta. Přispěly k tomu zejména vyšší ceny zeleniny, konkrétně brambor (+9,8 procenta). I zde jde do značné míry o sezónní záležitost. K vyšším cenám ovšem přispěla také slabší sklizeň. Loňská úroda brambor byla o 15 procent nižší než sklizeň v roce 2017.

Na inflaci tlačí růst výrobních nákladů, zejména mezd. Nejdříve se růst mezd zakousl do marží firem, nyní se ale čím dál tím více projevuje v cenách. Proto jádrová inflace setrvává v blízkosti 3 procent. Nyní sice růst zakázek a výroby roste pomaleji, ve vývoji mezd a cen se to ale projeví až se zpožděním několika čtvrtletí.

V nejbližších měsících setrvá inflace v rozmezí 2,5–3,0 procenta. Zpět k dvouprocentnímu inflačnímu cíli se nejspíše začne vracet v příštím roce.

Komentáře Davida Marka Inflace Spotřebitelské ceny
Deloitte živě 

Mezinárodní normy ISO zdaleka nejsou jen o tom, že získáte papír

Za svou více než patnáctiletou praxi v oboru ISO norem jsem se mnohokrát setkala s názorem, že certifikáty jsou jenom o tom „mít papír, kterým se prokážu“. Tyto „ústrky“ si však mezinárodní normy ISO rozhodně nezaslouží, protože se jedná o standardy, které pomáhají nastavit procesy dynamickým a fungujícím způsobem. A pokud se k jejich implementaci přistoupí tzv. s otevřenou hlavou a ne pouze formalisticky, můžete vytvořit skutečně praktické fungující manažerské systémy, které vás jako firmu neustále posouvají dál a umožňují vám stálé zlepšování vašich procesů. ISO standardy vám totiž vytvoří jen jakýsi rámec, ale jak si vše nastavíte, záleží pouze na vás. A to je to, co mě na této problematice nejvíc baví - ta možnost, přizpůsobit formální rámec opravdovým individuálním požadavkům firmy. 

16. 8. 2019
Deloitte živě 

Začátek konce doby plastové: jaké produkty a obaly to mají kvůli nové legislativě sečtené?

Všichni už nějakou dobu v médiích a na sociálních sítích slýcháme o obrovském znečištění moří plasty. V červnu tohoto roku byla přijata směrnice Evropské unie o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která na plastový problém reaguje. Je to však jen jeden z dílů skládanky zvané oběhové hospodářství (neboli cirkulární ekonomika). Pod tímto pojmem si můžeme v kostce představit způsob životního cyklu výrobků, který má za cíl zachovat v co největší možné míře hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů a minimalizovat tak vznik odpadu. 

14. 8. 2019