Účetnictví 

Standard IFRS 17 přijat pro použití v Evropské unii

Dne 23. listopadu 2021 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii standard IFRS 17 Pojistné smlouvy společně s Úpravami standardu IFRS 17. Datum účinnosti IFRS 17 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později).

Standard IFRS 17 Pojistné smlouvy byl vydán v květnu 2017. Nový standard zavádí principy pro vykazování, ocenění, prezentaci a zveřejnění pojistných smluv a nahrazuje IFRS 4 Pojistné smlouvy.

V červnu 2020 byly vydány Úpravy IFRS 17, které mají řešit obavy a úskalí implementace, jež se vyskytly v roce 2017 po zveřejnění standardu IFRS 17.

Více informací přineseme v příštím článku.

Zdroj: www.iasplus.com

IFRS 17 IASB IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021
Účetnictví 

Jak správně zpracovat zprávu o vztazích?

S koncem finančního roku nečeká na statutární orgány a týmy z finančních oddělení „pouze“ sestavení účetní závěrky, ale musí zůstat dostatek sil i na přípravu výroční zprávy a zprávy o vztazích. Právě zpráva o vztazích musí být statutárním orgánem společnosti vypracována do tří měsíců od konce účetního období a s ohledem na náročnost závěrkových operací nezbývá často prostor na zamyšlení se, zda zpráva o vztazích plní svůj zákonodárcem zamýšlený účel. 

22. 11. 2021