Účetnictví 

Standard IFRS 17 přijat pro použití v Evropské unii

Dne 23. listopadu 2021 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii standard IFRS 17 Pojistné smlouvy společně s Úpravami standardu IFRS 17. Datum účinnosti IFRS 17 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později).

Standard IFRS 17 Pojistné smlouvy byl vydán v květnu 2017. Nový standard zavádí principy pro vykazování, ocenění, prezentaci a zveřejnění pojistných smluv a nahrazuje IFRS 4 Pojistné smlouvy.

V červnu 2020 byly vydány Úpravy IFRS 17, které mají řešit obavy a úskalí implementace, jež se vyskytly v roce 2017 po zveřejnění standardu IFRS 17.

Více informací přineseme v příštím článku.

Zdroj: www.iasplus.com

IFRS 17 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right