Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Senát schválil návrh zákona o právu na digitální službu. Jaké novinky přináší?

Oblast elektronického obchodu přináší posun týkající se návrhu zákona o právu na digitální službu. Jakým způsobem se změní spolupráce uživatelů s orgány veřejné moci? To se dozvíte v našem prosincovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme tématu e-commerce. Další novinkou z této oblasti je také posílení evropské spotřebitelské ochrany v podobě připravované novelizace čtyř evropských směrnic.

Senát schválil návrh zákona o právu na digitální službu

Dne 11. prosince schválil Senát České republiky návrh zákona o právu na digitální službu. Účelem návrhu zákona je zajistit uživatelům (fyzické a právnické osoby, které při daném úkonu nemají postavení orgánu veřejné moci) elektronický přístup k informacím v systémech veřejné správy, které se ho týkají. Orgánům veřejné moci naopak ukládá povinnost takový přístup zajistit. Návrh zákona uživatelům přiznává i další práva, například právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti do registru či informačního systému orgánu veřejné moci, právo na prokazování právních skutečností odkazem na údaje vedené v jiném základním registru nebo agendovém informačním systému. Uživatelům by tak návrh zákona měl přinést pohodlnější přístup a vyřizování záležitostí s orgány veřejné moci.

V tuto chvíli ještě není jasné, jakých všech služeb se bude digitalizace týkat. Tato kompetence je svěřena Vládě České republiky, která do 12 měsíců od přijetí zákona má zveřejnit přehled služeb, které se budou digitalizovat. Návrh dále zakotvuje právo na technologickou neutralitu, což znamená, že přístup k údajům bude nezávislý na použité platformě nebo technologii.

Posílení ochrany spotřebitele na úrovni EU

Evropská Unie připravuje novelizaci čtyř směrnic na ochranu spotřebitele, jejímž cílem je zlepšit vymahatelnost právních předpisů na ochranu spotřebitele a přinést jejich modernizaci. Konkrétně je zakotven příkladný výčet kritérií, která má příslušný orgán zvažovat při ukládání sankcí. Dále je zvýšena minimální výše pokuty, která může být uložena za porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele. V určitých případech se navrhuje prodloužit dobu na odstoupení od smlouvy z 14 na 30 dnů. S ohledem na modernizaci se výslovně zakotvuje působnost směrnic na digitální služby a digitální obsah. V této souvislosti se například navrhuje zavést pravidla upravující ověřování uživatelů, kteří na internetových stránkách poskytovatele zboží hodnotí služby tak, aby hodnocení u konkrétního produktu bylo pouze od skutečných uživatelů, kteří dané zboží zakoupili.

E-commerce TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Státy EU vydaly hodnocení rizik 5G sítí, varují před závislostí mobilních operátorů na jediném dodavateli

Kybernetickým hrozbám a kybernetické bezpečnosti je v posledních dnech věnována pozornost nejen v médiích, ale i v odborných kruzích. Evropská agentura ENISA vydala hodnocení rizik sítí páté generace a studii k rizikům zabezpečení tzv. internetu věcí. Podrobnější informace naleznete v prosincovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme tématu Cybersecurity a novým technologiím. Dále se například dozvíte, že Český soud přiznal uživateli peněžní odškodné za uniklé heslo nebo že organizace Association for the Protection of Intellectual Property vydala studii vyjadřující se k otázce ochrany autorských děl vytvořených umělou inteligencí. 

6. 1. 2020
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Odstartoval přechod na nový vysílací standard DVB-T2

Významnou listopadovou událostí v oblasti telekomunikací je zahájení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2, který potrvá až do června 2020. Jako první byly vypnuty vysílače velkého výkonu, jejichž provozovatelem je Česká televize. Dále se v našem prosincovém TechLaw zpravodaji na téma telekomunikace a média dozvíte o novele zákona o elektronických komunikacích, která by měla uživatelům mobilních služeb umožnit rychlejší změnu operátora, či o vodítkách k síťové neutralitě, která jsou připravována na evropské úrovni. 

6. 1. 2020