Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Senát schválil návrh zákona o právu na digitální službu. Jaké novinky přináší?

Oblast elektronického obchodu přináší posun týkající se návrhu zákona o právu na digitální službu. Jakým způsobem se změní spolupráce uživatelů s orgány veřejné moci? To se dozvíte v našem prosincovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme tématu e-commerce. Další novinkou z této oblasti je také posílení evropské spotřebitelské ochrany v podobě připravované novelizace čtyř evropských směrnic.

Senát schválil návrh zákona o právu na digitální službu

Dne 11. prosince schválil Senát České republiky návrh zákona o právu na digitální službu. Účelem návrhu zákona je zajistit uživatelům (fyzické a právnické osoby, které při daném úkonu nemají postavení orgánu veřejné moci) elektronický přístup k informacím v systémech veřejné správy, které se ho týkají. Orgánům veřejné moci naopak ukládá povinnost takový přístup zajistit. Návrh zákona uživatelům přiznává i další práva, například právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti do registru či informačního systému orgánu veřejné moci, právo na prokazování právních skutečností odkazem na údaje vedené v jiném základním registru nebo agendovém informačním systému. Uživatelům by tak návrh zákona měl přinést pohodlnější přístup a vyřizování záležitostí s orgány veřejné moci.

TechLaw zpravodaj: novinky ze světa ochrany osobních údajů, e-commerce, cybersecurity, IP/IT práva a spousta dalších informací. Zaregistrujte se k jeho odběru.

V tuto chvíli ještě není jasné, jakých všech služeb se bude digitalizace týkat. Tato kompetence je svěřena Vládě České republiky, která do 12 měsíců od přijetí zákona má zveřejnit přehled služeb, které se budou digitalizovat. Návrh dále zakotvuje právo na technologickou neutralitu, což znamená, že přístup k údajům bude nezávislý na použité platformě nebo technologii.

Posílení ochrany spotřebitele na úrovni EU

Evropská Unie připravuje novelizaci čtyř směrnic na ochranu spotřebitele, jejímž cílem je zlepšit vymahatelnost právních předpisů na ochranu spotřebitele a přinést jejich modernizaci. Konkrétně je zakotven příkladný výčet kritérií, která má příslušný orgán zvažovat při ukládání sankcí. Dále je zvýšena minimální výše pokuty, která může být uložena za porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele. V určitých případech se navrhuje prodloužit dobu na odstoupení od smlouvy z 14 na 30 dnů. S ohledem na modernizaci se výslovně zakotvuje působnost směrnic na digitální služby a digitální obsah. V této souvislosti se například navrhuje zavést pravidla upravující ověřování uživatelů, kteří na internetových stránkách poskytovatele zboží hodnotí služby tak, aby hodnocení u konkrétního produktu bylo pouze od skutečných uživatelů, kteří dané zboží zakoupili.

E-commerce TechLaw zpravodaj
Právo 

Legal News [říjen 2021]: Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze mezd zaměstnanců České pošty

Ústavní soud se ztotožnil s rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci rovného odměňování zaměstnanců České pošty. Nejvyšší soud dovodil, že i nadále platí, že advokát odpovídá za škodu způsobenou vadnou formulací petitu žaloby, jež byla v důsledku toho zamítnuta. Nejvyšší soud se dále zabýval otázkou schvalování nabytí vlastních akcií valnou hromadou. Nejen o tom jsou říjnové Legal News. 

19. 10. 2021
Právo 

Legal News [září 2021]: Airbnb poskytuje ubytovací služby, nikoliv nájem

Městský soud v Praze rozhodl, že krátkodobé pronájmy prostřednictvím Airbnb spadají pod ubytovací služby, a je tudíž nutné je danit jako podnikatelskou činnost. Nejvyšší soud shledal, že nepřiměřené trvání soudního sporu zakládá vyvratitelnou domněnku způsobené imateriální újmy, kterou je třeba nahradit. Ústavní soud upozornil, že soudy musí informovat odesílatele elektronického podání o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, a to v případech, v nichž probíhá automatické ověřování prostřednictvím IT systémů soudů. Další novinky z oblasti českého práva si přečtěte v zářijových Legal News. 

27. 9. 2021
Právo 

Rostoucí ceny stavebních materiálů komplikují zadávání a plnění veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydalo na začátku září stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. Reaguje tak na zvyšující se ceny betonářské oceli, tepelných izolací, železného šrotu a dalších materiálů o desítky až stovky procent. Příčinou nárůstu cen je nedostatek zmíněného zboží na trhu, s čímž se pojí i dlouhé dodací lhůty. Autoři stanoviska představují možná řešení problémů, které mohou v důsledku této situace vzniknout na trhu veřejných zakázek. 

22. 9. 2021