Účetnictví 

Úpravy IFRS 2 schváleny pro použití v EU – únor 2018

Dne 26. února 2018 byly přijaty Evropskou komisí k použití v Evropské unii úpravy IFRS 2 Klasifikace a oceňování transakcí s úhradou vázanou na akcie. Datum účinnosti úprav IFRS 2 v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později).

Úpravy standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie objasňující klasifikaci a ocenění transakcí s úhradami vázanými na akcie byly vydány Radou pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) v červnu 2016.

Úpravy IFRS 2 přinášejí změny v následujících oblastech

  • Účtování o transakcích s úhradami vázanými na akcie vypořádaných v hotovosti, které obsahují výkonnostní podmínku
  • Klasifikace transakcí s úhradami vázanými na akcie, které vykazují znaky čistého vypořádání
  • Účtování o změnách transakcí s úhradami vázanými na akcie z transakcí vypořádaných v hotovosti na transakce vypořádané kapitálovými nástroji

Bližší informace naleznete v Účetních novinkách ze září 2016.
Plné znění úprav IFRS 2 v češtině najdete zde.

 

 

IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right