Účetnictví 

Vzdělávací materiál o požadavcích na schopnost podniku pokračovat ve své činnosti

Dne 13. 1. 2021 vydala Nadace IFRS vzdělávací materiál s názvem „Schopnost podniku pokračovat ve své činnosti – zaměřeno na zveřejňování“, jehož cílem je podpořit společnosti při naplňování požadavků souvisejících se sestavováním účetní závěrky dle standardů IFRS na základě předpokladu schopnosti podniku pokračovat ve své činnosti.

Dle IAS 1 je vedení společnosti povinno zhodnotit schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti (going concern). Pokud má vedení významné pochybnosti o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti, je nutné tyto nejistoty zveřejnit. V současných ztížených ekonomických podmínkách způsobených pandemií covidu-19 může rozhodnutí, zda by účetní závěrka měla být sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání podniku, vyžadovat vyšší míru úsudku než obvykle.

Více informací naleznete v newsletteru společnosti Deloitte IFRS in Focus.

Zdroje: www.iasplus.com, Going concern—a focus on disclosure

IAS 1 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right