Účetnictví 

Změny v účtování o epizodických televizních seriálech

V průběhu března 2019 americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydala aktualizaci účetních standardů (ASU), která upravuje a ujasňuje způsob účtování o výrobních nákladech na filmy a epizodický obsah vytvářený pro televizní a streamingové služby.

V posledních letech zaznamenal zábavní průmysl významnou změnu výrobních a distribučních modelů. Online streamingové služby například zavedly výnosové modely vycházející z předplatného.

Na základě reakcí zainteresovaných subjektů  společností, které používají předplatitelské výnosové modely, stávající pravidla kapitalizace neumožňují poskytovat investorům relevantní informace.

Dle předsedy rady FASB Russella G. Goldena „nový standard sbližuje pravidla pro filmy a epizodický obsah, což lépe zohledňuje ekonomiku epizodických televizních seriálů a zlepšuje informace poskytované investorům o různých typech vyráběného a licencovaného obsahu“.

Stávající účetní pravidla stanovují různé požadavky na kapitalizaci při výrobě obsahu:

  • V případě filmů se výrobní náklady kapitalizují.
  • V případě epizodického obsahu (např. televizní seriály) se výrobní náklady kapitalizují na základě omezení, která vycházejí z nasmlouvaných výnosů na prvotním a sekundárním trhu.

Úpravy v této aktualizaci proto účetní standardy zdokonalují a sjednocují způsob účtování o výrobních nákladech na epizodické televizní seriály s účtováním o výrobních nákladech na filmy.

Úpravy zároveň vyžadují, aby účetní jednotky testovaly filmy a licenční smlouvy v rámci dílčího tématu 920-350 na snížení hodnoty na úrovni filmů, je-li film nebo licenční smlouva monetizována převážně s dalšími filmy a/nebo licenčními smlouvami. Toto zdokonalení řeší problémy s aplikací stávajících pravidel, které vyplynuly ze změn v odvětví, a lépe zohledňuje ekonomiku monetizace obsahu u určitých účetních jednotek.

Úpravy standardu také:

  • mění požadavky na vykazování;
  • vyžadují, aby organizace zveřejnila nové informace o obsahu, který je vyráběn nebo licencován;
  • řeší klasifikaci peněžních toků pro licenční smlouvy.

Požadavky na vykazování a zveřejňování také zvyšují transparentnost informací poskytovaných uživatelům účetních závěrek o vyráběném a licencovaném obsahu.

Pro veřejné společnosti je standard účinný pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci těchto finančních roků. Pro všechny ostatní organizace je standard účinný pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2020 a mezitímní období v rámci těchto finančních roků. Dřívější použití je povoleno.

Plné znění standardu lze nalézt na www.FASB.org.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2019, Účetní novinky.

FASB dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right