Účetnictví 

Změny v úpravě vykazování leasingů týkající se diskontní sazby

Dne 11. listopadu 2021 vydala rada FASB úpravu standardu (ASU) č. 2021-09 s názvem Diskontní sazba pro nájemce, kteří nejsou veřejnými podnikatelskými subjekty.

Před vydáním úpravy standardu ASU 2021-09 umožňoval ASC 842-20-30-3 Leasingy nájemcům, kteří nejsou veřejnými podnikatelskými subjekty (včetně soukromých firem, neziskových organizací a plánů zaměstnaneckých výhod), „použít bezrizikovou diskontní sazbu pro leasing, stanovenou za použití období srovnatelného s dobou trvání leasingu, formou volby účetní politiky aplikované jednotně pro všechny leasingy“.

Zpětná vazba zainteresovaných subjektů ze strany soukromých firem ukázala pochybnosti ohledně nutnosti volby bezrizikové sazby jednotně pro všechny leasingy.

V reakci na tyto obavy dovolují úpravy ASU 2021-09 nájemcům, kteří nejsou veřejnými podnikatelskými subjekty, provést volbu bezrizikové sazby podle třídy podkladového aktiva, a nikoli na úrovni celé účetní jednotky. To také vyžaduje, aby v případě, že je sazba implicitně stanovená v leasingu snadno určitelná pro některý jednotlivý pronajatý majetek, nájemce spíše než bezrizikovou sazbu nebo přírůstkovou výpůjční sazbu použil právě tuto sazbu, bez ohledu na to, zda provedl volbu bezrizikové sazby.

Tato změna umožní společnostem větší flexibilitu bez zvyšování nákladů souvisejících s přijetím nového standardu.

Novou úpravu musí společnosti přijmout pro fiskální roky začínající po 15. prosinci 2021 anebo k datu přijetí standardu 842 Leasingy za použití modifikovaného retrospektivního přístupu.

Úprava standardu ASU 2021-09 je dostupná na stránce www.fasb.org.

FASB Leasing US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right