Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů)

Úvod

Deloitte ve střední Evropě („DCE“) je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”), členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky DCEHL, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. V České republice působí následující dceřiné nebo přidružené společnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a ELBONA AUDIT s.r.o.  (společně nazývané „Deloitte v České republice“).

Síť Deloitte“ odkazuje na společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited  (DTTL), členské firmy DTTL a jejich přidružené subjekty.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webovou stránku dreport.deloitte.cz, která je dále označována jako „tato Webová stránka“.

Provozovatelem této Webové stránky je Deloitte CZ Services s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05660904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268054.

Poskytovatelem obsahu této Webové stránky je  skupina Deloitte v České republice („Poskytovatel stránky“), která je níže označována také jako „my“, „nás“ nebo „naše“.

Tato informace o shromažďování a zpracování osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) poskytuje vysvětlení, jakým způsobem chráníme data návštěvníků získané prostřednictvím této Webové stránky.

Kontakt:

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při používání této Webové stránky, prosím použijte odkaz kontaktujte nás.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Jako návštěvník nemusíte pro používání této Webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této Webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel. V takovém případě (tedy v případě, že tato Webová stránka obsahuje systém nebo aplikaci, která je využívána pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel, např. nábor) bude Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů vyžádán příslušným správcem osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a/nebo Vám bude předtím, než budou shromážděny nebo zpracovány jakékoliv osobní údaje, poskytnuta příslušná informace o shromažďování a zpracování osobních údajů.

Tato Webová stránka neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

Informace  o internetových událostech (log information), cookies a webových prezenčních signálech (web beacons)

Tato stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech (tzv. „log information“), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu této Webové stránky a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto Webovým stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné individuální (nesouhrnné) soubory cookies. Máme přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti. Další informace o tom, jak využíváme soubory cookies a další monitorovací technologie a jak je můžete mít pod kontrolou, najdete v Oznámení o používání souborů cookies.

Sociální média

Tato Webová stránka může obsahovat odkazy na aplikace sociálních médií nebo služby, které Vám umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně „Aplikace sociálních médií“). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli Aplikace sociálních médií, mohou jiní uživatelé Aplikace sociálních médií přečíst, shromažďovat a používat, přičemž nad těmito jinými uživateli máme pouze malou nebo žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vložíte do jakékoliv Aplikace sociálních medií, ze strany ostatních uživatelů.

Zabezpečení informací

Uplatňujeme z obchodního pohledu rozumné standardy technického a provozního zabezpečení veškerých údajů poskytovaných ze strany návštěvníků prostřednictvím této Webové stránky proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně či zničení. V dubnu 2017 získala skupina DCE certifikaci ISO/IEC 27001 v oblasti systémů řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). Certifikace ISO/IEC 27001 zajišťuje, že veškerá pravidla a postupy skupiny DCE jsou v souladu s osvědčenými postupy („best practice“) a jsou naším personálem řádně dodržovány.

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme podle našeho uvážení čas od času upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Prohlášení o ochraně osobních údajů bude ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem chráníme Vaše údaje.

Ochrana osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí v interaktivním světě internetu. Tato Webová stránka není vytvořena ani záměrně necílí na děti mladší 16-ti let. Naším cílem není cíleně shromažďovat nebo uchovávat údaje o jedincích mladších 16 let.