Deloitte živě 

20 let Davida Batala v Deloitte: od asistenta až po vedoucího partnera v auditu

V Deloitte začínal v roce 1999 hned po ukončení VŠE na pozici asistent v oddělení auditu. Patřil k první generaci zaměstnanců, která dostala vlastní notebook a do konce roku ještě mobil! Dnes je to pravěk, ale tenkrát se všichni v týmu dělili o jeden počítač. V živé paměti má ještě stohy papírů s účetními položkami, tužku na jejich odškrtávání, první diskety i softwarové programy. Proti dnešním automatizovaným nástrojům, které Deloitte při auditování používá, nebe a dudy. David Batal, vedoucí partner v auditním oddělení, popisuje, jak se za 20 let změnil obor, kterému zasvětlil svou pracovní kariéru.

„Před dvaceti lety byla pochopitelně spousta věcí úplně jinak, jako auditní asistenti jsme dělali triviální věci – konfirmační dopisy, ručně jsme předělávali obratové předlohy, odškrtávali výkazy. To se dnes všechno dělá automaticky,“ připomíná David Batal, který od roku 2018 stojí v čele oddělení Deloitte Audit & Assurance.

Audit včera a dnes: tužka vs. tisíce zautomatizovaných účetních zápisů

A přidává historku ze svých pracovních začátků: „Psal se rok 1999, auditovali jsme velkou firmu a já dostal na starosti hmotný majetek. Paní inženýrka přijela s vozíkem, kde měla od země až nahoru seřazené komínky papíru. Byl to takový ten skládací papír s dírkami po stranách pro tehdejší tiskárny,“ vzpomíná David na své začátky, kdy jako absolvent nastoupil do Deloitte. „Rok poté jsem se po příjezdu do oné firmy zeptal, jestli paní účetní nemá položky nahrané na disketě. Naštěstí měla. Předala mi ji ale až poté, co mi řekla, že všechny ty papíry s hmotným majetkem stejně raději vytiskla.“

To byl velký pokrok. Bezesporu. Od papíru a tužky, kterou auditoři náhodně zapíchli do stohu papíru, přešli na diskety a software, jenž se postaral o sofistikovanější náhodný výběr položek ke kontrole. Navzdory technologickému pokroku ale gro práce stále bylo na auditorech. To dnes pokročilé nástroje dokáží zanalyzovat tisíce položek, z nichž automaticky vyberou ty podezřelé či rizikové. Bezchybně a přesně.

Sečteno podtrženo: současný audit vypadá úplně jinak, než když David po vysoké škole nastoupil do své první práce. Pozitivním viníkem jsou technologie, které za auditory dělají rutinní činnosti. „Dříve jsme se zaměřovali na detail, z něj jsme pak odvozovali celkový obrázek, dnes se naopak díky technologiím díváme na celek. Dokážeme zpracovat tisíce účetních zápisů tak, abychom provedli kompletní rekonstrukci účetnictví a hledali v něm vazby, které by měly fungovat, a třeba nefungují. Díky precizně a rychle roztříděným informacím a jejich propojení můžeme jít do sebemenšího detailu u každé transakce a pojmout mnohem větší souvislosti, než kdybychom si vytáhli padesát náhodných faktur a tužkou si odškrtávali jejich všechny podstatné náležitosti.“

6+1 otázka pro Davida Batala, v nichž audit hraje hlavní roli

Co tedy dnes auditora definuje? Technologie? Znalosti? Pochopitelně je to stále hlavně licence. „Ale já třeba ani po 20 letech nemůžu říct, že bych byl hotový auditor. Je to celoživotní proces. Mění se standardy, technologie se posouvají, u klientů jdeme do čím dál větších detailů, nezastavujeme se jen u účetnictví. Nevytahujeme už ale jednotlivá stébla sena, ale cíleně se zaměřujeme na možné otazníky. A tohle všechno se bude i nadále posouvat, byť samozřejmě hlavní podstata auditu zůstane,“ říká David Batal.

Davide, jaké lidi do auditu vůbec hledáte? Hodně stavíme na absolventech. Pracovní zkušenosti se pochopitelně vždycky hodí, ale nejsou klíčové, nehledáme nutně jen lidi s praxí. Důležité pro nás je, aby měli zájem a byli aktivní. Ochota stále se učit a pracovat na sobě není otřepanou frází, to je základ toho všeho. Stejně jako práce v týmu, slušné jednání s klienty, logické myšlení. A potenciál k tomu, aby jednou mohli vést tým. Já třeba vůbec nejsem zastáncem toho, že když chcete jít do auditu, tak musíte mít vystudované účetnictví.

To není obecný předpoklad? Na VŠE jsem vystudoval Podnikovou ekonomiku a management, takže audit ani účetnictví to nebyly. Takhle to má u nás hodně lidí, že se to doučí postupně v praxi. Napomáhají tomu naše školící systémy, které každému nováčkovi pomohou, aby se do problematiky rychle dostal a naučil se vše, co je potřeba.

Máš na mysli Deloitte Snowball? Ano, to je první krok k práci v auditu v Deloitte. Je to dvouměsíční intenzivní školení pro nováčky, kteří startují svou kariéru ve světě auditu a financí. Každý týden přináší jiný program, je to celé koncipováno tak, aby došlo k co největšímu průniku mezi praxí a teorií. Spolu s mentory a kouči pracují na auditních zakázkách, vyzkouší si práci u reálného klienta, poznají rizika a na konkrétních příkladech a reálných situacích se je naučí řešit.

Mají tedy okamžitý kontakt s praxí? Nejlepší školou je, když jste ihned hozeni do praxe. Teorie ještě z nikoho skvělého auditora neudělala, důležité je, aby nováčci co nejrychleji a přitom co nejlépe pronikli do podnikání daného klienta, dokázali kvalitně posoudit finanční stav společnosti. Potřebuji, aby lidé hned od začátku zvládali složité úkoly, popsali fungování byznysu klienta, identifikovali rizika a jeho interní kontroly, testovali je… to jsou věci, které jsme my dělali až po roce dvou, co jsme nastoupili.

Jsou tedy dnes na nováčky kladeny větší nároky? Obecně ano. Ale na druhou stranu: má to výhodu v tom, že proti nám se ihned dostanou k opravdové práci, což je pro ně mnohem zajímavější, když se hned od začátku tímto způsobem posouvají. Deloitte Snowball je právě na tomhle založen – chtěli jsme, aby pro nováčky bylo úvodní setkání s auditem hlavně zážitkem. Klasickou přednáškou se toho moc nenaučíte, potřebujete jednoduše pochopit logiku, proč a jak se co dělá. Na tom pak můžete stavět celou technickou a znalostní základnu. Simulace je hezká věc, ale práce s reálným klientem, to je úplně o něčem jiném.

Nemáte ale obavy z toho, jak to u reálného klienta zvládnou? Rok sedět v kanceláři, a teprve až pak jít ke klientovi, to nedává smysl. Praxí se všechno mnohem lépe naučíte. Když jdou naši nováčci ke klientovi, tak už jsou dostatečně připraveni na to, aby to zvládli a aby to fungovalo. Naši klienti jsou navíc zvyklí na to, že dáváme příležitost mladým lidem napříč odděleními. Kontrola tam samozřejmě je, bez ní by to nešlo, nadřízení i supervizor jsou stále k dispozici a pomáhají, pokud je potřeba.

A bonusová otázka na závěr: auditor je na černé listině mezi profesemi, které už za pár let nebudou existovat, protože je nahradí roboti. Jak se na tohle díváš?

Na tohle vždycky říkám: tak kdy už za mě robot konečně vyřeší všechny ty e-maily? Ale vážně: posun vnímáme už teď, když se zase vrátím na začátek, dnešní analytici dělají něco úplně jiného, než co jsme na začátku dělali my jako asistenti v oddělení auditu. To, co jsme my dělali první dva roky po škole, už nyní dělají stroje, respektive share service centra. Takže roboti auditorům seberou nudnou a nezajímavou činnost. Upozorní je předem na rizika, projdou za nás tisíce položek. A my budeme chodit za klienty, diskutovat, dále rozvíjet klientské vztahy a řešit komplikované transakce a problémy. Díky této spolupráci poroste kvalita auditu a práce pro nás bude zábavnější.

Jak na pracovní kariéru? Společnost se neustále vyvíjí, člověk se v pracovním procesu stále mění. Ovlivňují ho životní i pracovní zkušenosti. Co je podle Davida Batala klíčové? Ve 4 radách shrnul to nejdůležitější, co vám pomůže v dalším profesním rozvoji:

  1. Pracujte na všech aspektech své pracovní osobnosti. Ideálně je mít hard i soft skills v rozumném balancu. Na trhu jsou strašně cenní lidé, kteří jsou odborníci, technicky zdatní, ale přesto vše dokáží srozumitelně vysvětlit klientovi.
  2. Nikdy nepodceňujte diverzitu. Lidé v týmu nemůžou mít všichni stejné vlastnosti, musí v něm být lidé s různými schopnostmi, různé osobnosti. Nemá cenu, abyste někoho nutili do věcí, v nichž není dobrý, když přitom exceluje v něčem jiném.
  3. Naučte se používat záklopku. Když to přeženete s prací, začnete být neefektivní, děláte chyby. Občas se práce nahromadí a je potřeba ji v daném čase odbavit, auditoři by mohli vyprávět. Stejně tak je ale potřeba najít si čas na odpočinek.
  4. Pracovní aktivita se prodlužuje, je potřeba na sobě pracovat ve všech fázích života. Neodbývejte se. Zajímejte se o věci kolem. Inspirujte se od mladších. Neusínejte na vavřínech, to vám v ničem nepomůže.
Kariéra v Deloitte Kariéra v auditu

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right