Daně 

Adaptačně-integrační kurzy: pro koho jsou povinné?

V lednu 2021 vešla v platnost povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz (AIK) pro nově příchozí cizince ze zemí mimo Evropskou unii/EHP, kteří v České republice pobývají na základě dlouhodobého pobytu a plánují zde setrvat déle než jeden rok.

Tyto čtyřhodinové kurzy mají poskytnout nově příchozím cizincům praktické a aktuální informace, které jim pomohou zlepšit jejich orientaci ve společnosti a dobře pochopit práva a povinnosti v České republice.

Pro koho jsou tyto kurzy povinné konkrétně?

  • Pro cizince s dlouhodobým pobytem na území ČR (např. zaměstnanecká karta, modrá karta, dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny)
  • Pro cizince s trvalým pobytem podle § 66 nebo § 67 (humanitární důvody a mezinárodní ochrana)
  • Pro cizince, kterým bylo vydáno nové povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu změny účelu pobytu na území ČR

Naopak výjimku z této povinnosti mají:

  • Studenti
  • Držitelé karet vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  • Držitelé dlouhodobých pobytů za účelem investování
  • Cizinci, jejichž pobyt na území byl povolen prostřednictvím vládou schváleného programu (Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec); tato výjimka se však vztahuje pouze na „pracovní migranty“, ne na jejich rodinné příslušníky
  • Cizinci, kteří nedovršili věk 15 let nebo naopak již dovršili věk 61 let

AIK budou probíhat od března roku 2021 v Centrech na podporu integrace cizinců. Kurzy budou vedeny v českém jazyce a budou tlumočeny do devíti jazyků (anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského). Cena jednoho kurzu bude 1500 Kč a po jeho absolvování získá cizinec certifikát, který pak předloží ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra po předchozím souhlasu a za spolupráce Centra na podporu integrace cizinců umožní zaměstnavatelům provádět AIK pro své zaměstnance i ve svých prostorech. Tuto možnost nyní detailně zjišťujeme a budeme o ní brzy informovat.

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right