Daně 

Komplikace při výpočtu superhrubé mzdy od ledna 2019

Prezident republiky podepsal 11. prosince novelu zákona o daních z příjmů, podle níž budou muset zaměstnavatelé od 1. ledna 2019 rozlišovat při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ve kterém státě se zaměstnanec účastní povinného pojištění (na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Stejný postup bude platit pro daňová přiznání od zdaňovacího období roku 2019.

Pro ty, kteří se účastní povinného pojištění v České republice nebo v mimoevropském státě se nic nemění: „superhrubá mzda“ bude u nich vypočtena jako hrubý zdanitelný příjem navýšený o české povinné pojistné placené zaměstnavatelem, resp. hypotetické české pojistné. Pokud je však váš zaměstnanec pojištěn v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku, budete muset výpočet upravit: do superhrubé mzdy totiž bude patřit povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem.

Vzhledem k tomu, že každý členský stát má pojistné systémy nastavené jinak (a často z mnoha dílčích podsystémů), bude komplikované zjistit, jaké pojistné by mělo být zahrnuto. Odlišné jsou také sazby a způsob výpočtu pojistného. Změna výpočtu mezd tak bude vyžadovat mnoho pozornosti a úsilí.

Tato novela je poslaneckým návrhem, na nějž finanční správa zatím není žádným způsobem připravena. Pamětníci si vzpomenou na obdobnou situaci před deseti lety, kdy však Ministerstvo financí kvůli obtížné spravovatelnosti tohoto způsobu výpočtu rychle sjednotilo určení superhrubé mzdy tak, jak jsme jej znali do letošního roku. Je možné, že finanční správa bude mít opět závažné problémy s kontrolou správnosti odvodu záloh na daň ze závislé činnosti v případě pojištění v zahraničí, nicméně zaměstnavatelé by na toto oslabení na obou stranách neměli spoléhat – doporučujeme udělat vše proto, aby na vaší straně byly výpočty záloh na daň nastaveny správně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Sociální pojištění Novela zákona o daních z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right