Daně 

Komplikace při výpočtu superhrubé mzdy od ledna 2019

Prezident republiky podepsal 11. prosince novelu zákona o daních z příjmů, podle níž budou muset zaměstnavatelé od 1. ledna 2019 rozlišovat při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ve kterém státě se zaměstnanec účastní povinného pojištění (na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Stejný postup bude platit pro daňová přiznání od zdaňovacího období roku 2019.

Pro ty, kteří se účastní povinného pojištění v České republice nebo v mimoevropském státě se nic nemění: „superhrubá mzda“ bude u nich vypočtena jako hrubý zdanitelný příjem navýšený o české povinné pojistné placené zaměstnavatelem, resp. hypotetické české pojistné. Pokud je však váš zaměstnanec pojištěn v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku, budete muset výpočet upravit: do superhrubé mzdy totiž bude patřit povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem.

Vzhledem k tomu, že každý členský stát má pojistné systémy nastavené jinak (a často z mnoha dílčích podsystémů), bude komplikované zjistit, jaké pojistné by mělo být zahrnuto. Odlišné jsou také sazby a způsob výpočtu pojistného. Změna výpočtu mezd tak bude vyžadovat mnoho pozornosti a úsilí.

Tato novela je poslaneckým návrhem, na nějž finanční správa zatím není žádným způsobem připravena. Pamětníci si vzpomenou na obdobnou situaci před deseti lety, kdy však Ministerstvo financí kvůli obtížné spravovatelnosti tohoto způsobu výpočtu rychle sjednotilo určení superhrubé mzdy tak, jak jsme jej znali do letošního roku. Je možné, že finanční správa bude mít opět závažné problémy s kontrolou správnosti odvodu záloh na daň ze závislé činnosti v případě pojištění v zahraničí, nicméně zaměstnavatelé by na toto oslabení na obou stranách neměli spoléhat – doporučujeme udělat vše proto, aby na vaší straně byly výpočty záloh na daň nastaveny správně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Zdravotní pojištění Superhrubá mzda Sociální pojištění Novela zákona o daních z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019