Daně 

Aktualizace harmonogramu výzev OPŽP na rok 2019

V průběhu září došlo k aktualizaci harmonogramu výzev Operačního programu Životní prostředí. Příští rok tak bude možné čerpat podporu v rámci 16 chystaných výzev, kde bude připraveno celkem 11,9 miliard Kč.

Ty jsou rozděleny do 5 prioritních os:

• Čistota vody
• Kvalita ovzduší
• Zpracování odpadu
• Ochrana přírody
• Energetické úspory

Kromě plánovaných výzev bude v příštím roce také pokračovat 11 stávajících otevřených výzev. Uchazeči tak budou moci podávat žádosti o podporu v rámci 27 výzev, jejichž žádosti budou přijímat Státní fond životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

OPŽP Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right