Daně 

Aktuální informace k zákazům vývozu a dovozu zboží

Shrnuli jsme pro vás aktuální informace vztahující se k zákazům vývozu a dovozu zboží do níže uvedených zemí.

Zákazy vývozu do Ruska

Státy Evropské unie přijaly několik nařízení, kterými se zakazuje přímo nebo nepřímo vyvážet, prodávat či dodávat:

 • zboží a technologie dvojího užití (tzv. dual-use zboží);
 • zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji či posílení Ruska ve vojenské či technologické oblasti;
 • zboží pro ropný průmysl;
 • zboží leteckého a kosmického průmyslu;
 • výrobky námořního průmyslu (plavidla, námořní systémy apod.);
 • luxusní zboží (např. kožené zboží, hodinky, šperky, vybrané zboží kapitol 84 a 85, sportovní náčiní, koberce atd.).

Pro výše uvedené zákazy jsou stanoveny výjimky. Nicméně, tyto výjimky doporučujeme v případě jejich využití detailně prostudovat, a to primárně s ohledem na jejich úzké vymezení.

V případě zákazu vývozu luxusního zboží je zboží vymezeno nejen popisem a jeho sazebním zařazením, ale také jeho hodnotou za kus.

Rovněž byl zaveden zákaz dovozu, přepravy či nákupu vybraných výrobků ze železa a oceli kapitoly 72 a 73 celního sazebníku.

 

Zákazy vývozu a dovozu z Běloruska

Konkrétně bylo zakázáno vyvážet, prodávat či dodávat:

 • zboží a technologie dvojího užití;
 • zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji či posílení Běloruska ve vojenské či technologické oblasti;
 • vybrané stroje a zařízení.

Dále byl zaveden zákaz dovozu, přepravy či nákupu:

 • cementu a cementových výrobků čísla 2523 a 6811 celního sazebníku;
 • nových kaučukových pneumatik čísla 4011 celního sazebníku;
 • dřevěných výrobků kapitoly 44 celního sazebníku;
 • železo a ocel kapitoly 72 celního sazebníku;
 • výrobků ze železa a oceli kapitoly 73 celního sazebníku.

 

Zákazy vývozu a dovozu z Doněcka a Luhanska

Z důvodu uznání nezávislosti a následné ztráty kontroly Ukrajiny nad územím Doněcké a Luhanské oblasti omezily státy Evropské unie obchod s těmito oblastmi.

Až na nařízením stanovené výjimky je konkrétně zakázán dovoz zboží pocházejícího z těchto území. V souvislosti se zákazem dovozů z těchto oblastí již byly zaznamenány první pokusy obcházet tyto sankce. Celní úřady tak zavádí důkladnější prověřování skutečného původu zásilek.

Dále je zakázán vývoz, prodej, dodání či převod zboží a technologií určených či vhodných pro použití v oblastech dopravy, telekomunikace, energetiky, těžba ropy, zemního plynu a nerostných surovin.

Závěr a doporučení

Každým dnem se mohou podmínky dovozů a vývozů měnit, proto doporučujeme pravidelně sledovat aktuální vývoj v této oblasti.

Rovněž doporučujeme detailně prověřit partnera, se kterým obchodujete, prověřit seznamy zboží, které je zakázáno dovážet či vyvážet, a rovněž byste měli znát konečnou destinaci vámi vyváženého výrobku. Pokud dovážíte zboží z Ukrajiny, je vhodné si v předstihu zajistit dostatečné množství důkazů, že zboží nepochází z Doněcka či Luhanska.

Oblast zákazů dovozů a vývozů zboží z Ruska, Běloruska či Luhanska a Doněcka se dynamicky mění. Jsme připraveni vám v této oblasti pomoci a prověřit, zda vaše obchodní transakce nejsou v rozporu se sankcemi, které byly nebo budou zavedeny. Neváhejte nás v tomto ohledu kdykoliv kontaktovat.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right