Právo 

Anketa Zákon roku: Digitalizace notářské činnosti

V letošním ročníku ankety Zákon roku, kterou již řadu let pořádá advokátní kancelář Deloitte Legal, byla jako jeden z pěti předpisů nominována rovněž novela notářského řádu týkající se digitalizace notářské činnosti. Novela implementuje evropskou směrnici přijatou v roce 2019, která uložila členským státům povinnost umožnit založení kapitálových obchodních společností online. Obsahuje ale i řadu dalších vylepšení, jak přiblížit notářskou činnost občanům a usnadnit jim komunikaci s notářem. Pojďme se blíže podívat na ty zásadní.

Velkou novinkou je možnost sepsat vybrané notářské zápisy bez osobní přítomnosti u notáře. Tímto způsobem lze, jak již bylo zmíněno, založit obchodní společnost. Na dálku ale lidé zařídí i další úkony potřebné při fungování společností (např. konání valné hromady).  Notářská komora ČR za tímto účelem zřídila virtuální prostor, kde se uživatelé poptávající tuto službu mohou s notářem na dálku spojit. Uživatelé se do systému přihlásí prostřednictvím bankovní identity nebo identity občana.  V současné době je sice pro využití této služby třeba vlastnit elektronický podpis, tento požadavek by měl ale do budoucna odpadnout a elektronický podpis by mohl notář uživateli zřídit při samotné telekonferenci. Rovněž platba notářských poplatků probíhá online přes platební bránu.

Připomeňte si také další zákon nominovaný v letošním ročníku ankety Zákon roku a přečtěte si článek, v němž jsme vám blíže představili nový stavební zákon.

Tuto „virtuální schůzku“ je možné si domluvit předem s konkrétním notářem. Pokud však uživatel nevyžaduje konkrétního notáře, může specifikovat své požadavky (např. region, jazyková vybavenost notáře) a systém se automaticky spojí s několika notáři, kteří jsou aktuálně přihlášeni do systému a splňují zadaná kritéria k vyřízení daného požadavku.

Další novinkou, kterou novela přináší, je zavedení evidence všech podpisů, které byly v ČR notářsky ověřeny, a sbírky notářských zápisů, které byly sepsány. Do těchto evidencí může každý nahlížet, aby si ověřil, zda byl určitý notářský zápis skutečně sepsán nebo podpis ověřen (bez přístupu k obsahu konkrétního dokumentu). Je tak posílena ochrana proti možným podvodným jednáním.

Notáři nyní rovněž mohou legalizovat i elektronický podpis. Možnost ověřit pravost elektronického podpisu je velice přínosná, jelikož elektronické podpisy trpí v čase z hlediska udržování kredibility. Pokud tedy existuje veřejně dostupná evidence, zda daný elektronický podpis vznikl, nebo ne, tento problém se částečně zmírní.

Zapojte se do ankety Zákon roku i vy a hlasujte pro jeden z pěti nominovaných zákonů, který měl podle vás nejpříznivější dopad na stabilizaci podnikatelské prostředí v ČR.

Díky novele může také Notářská komora vydávat apostily (vyšší ověřování veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničí) k dokumentům, které byly vydány nebo ověřeny notářem. Tato agenda doposud spadala pod Ministerstvo spravedlnosti. Občané tak již nemusejí o apostily žádat osobně v Praze nebo korespondenčně s dlouhými lhůtami pro vyřízení žádosti, ale mohou apostilu získat i na dalších šesti regionálních notářských komorách.

Nejedná se o jediný legislativní počin v oblasti elektronizace za rok 2021, který byl zvažován pro nominaci do ankety Zákon roku. V loňském roce byl rovněž přijat zákon o elektronizaci zdravotnictví nebo zákon měnící několik různých předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Digitalizaci notářské činnosti nakonec Nominační rada vybrala i z toho důvodu, že na rozdíl od dalších uvedených předpisů byly změny týkající se elektronizace zavedeny do praxe v poměrně brzké době od okamžiku přijetí zákona.

Nyní je v legislativním procesu návrh dalšího zákona, který zakládání obchodních společností ještě více usnadní. V budoucnu by tak měl být vypuštěn požadavek získat živnostenské oprávnění před zápisem společnosti do obchodního rejstříku a vytvořena vzorová společenská smlouva, kterou bude možné pro založení společnosti s ručením omezeným použít.

Lze očekávat, že novela notářského řádu bude přínosem zejména pro společnosti s českými vlastníky, kteří jsou orientováni v digitálních záležitostech. Použití těchto nástrojů pro zahraniční osoby však bude s ohledem na přísné požadavky ověření identity značně omezené. Společnosti se zahraničními společníky tak nadále budou odkázáni na osobní účast při potřebných úkonech u notáře nebo mohou využít možnosti nechat se zastoupit na základě plné moci.

Článek byl připraven pro Hospodářské noviny.

Digitalizace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right