Poradenství  Technologie 

Bílí koně a jejich vliv na finanční kriminalitu

Ve finanční kriminalitě se objevily sofistikované taktiky, které jsou výzvou pro orgány činné v trestním řízení a finanční instituce. Jednou z takových technik, která se dostala do popředí, je využívání „bílých koní“ (money mules). Tyto osoby (ne)vědomě hrají klíčovou roli při usnadňování pohybu nezákonně získaných finančních prostředků, aniž by si často uvědomovaly závažnost svého zapojení.

Porozumění bílým koním

Jedná se o osobu, kterou zločinecké subjekty využívají k převodu a praní nelegálně získaných finančních prostředků. Obvykle jde o příjem peněz na jejich bankovní účet a jejich následné přeposlání na jiný účet nebo převod na kryptoměny, často výměnou za malou provizi. Takové osoby pocházejí z nejrůznějších prostředí a často jsou oslovovány prostřednictvím internetových inzerátů s nabídkou práce, sociálních sítí nebo přímých zpráv, které jim slibují snadný výdělek za minimální úsilí.

Modus operandi

Tento systém využívá finanční zranitelnosti a neznalosti účastníků. Zločinci používají různé taktiky, aby tyto osoby nalákali do pasti:

  • Online recruitment: Zločinci zveřejňují na internetu falešné nabídky práce a vydávají se za legitimní společnosti, které hledají „finanční agenty“ nebo „zpracovatele plateb“. Tyto pozice jsou prezentovány jako dobře placené příležitosti. Často je podepsána „řádná“ smlouva.
  • Romance scams: Zločinci navazují romantické vztahy online a poté přesvědčují své oběti, aby jejich jménem přijímaly a převáděly peníze, často pod záminkou financování cestovních výdajů nebo naléhavých situací. Oběť romantických podvodů je však často i zdrojem podvodně vylákaných finančních prostředků.
  • Mystery shopping / Reshipping schemes: Podvodníci oklamou osoby v domnění, že vykonávají legitimní úkoly, jako je mystery shopping nebo přeposílání zboží, přičemž platby jsou prováděny prostřednictvím bankovních účtů bílých koní.

Dopad na finanční kriminalitu

Využití bílých koní významně napomáhá zločincům při dosahování jejich nezákonných cílů:

  • Pomáhají zločincům přerušit „přímé“ spojení mezi nelegálním zdrojem finančních prostředků a jejich konečným cílem. Tím se vytvářejí složité vrstvy, které znesnadňují orgánům činným v trestním řízení vysledovat původ peněz.
  • Hrají důležitou roli v procesu praní špinavých peněz tím, že přeměňují „špinavé“ peníze na zdánlivě legitimní prostředky. To umožňuje zločincům užívat si svých nezákonně dosažených zisků, aniž by vzbudili podezření.
  • Umožňují zločincům operovat přes hranice, aniž by je fyzicky překročili. Tato globální povaha finanční kriminality ztěžuje orgánům koordinaci jejich úsilí a vypátrání pachatelů.

Bílí koně jsou nedílnou součástí složité sítě finanční kriminality, která slouží jako most mezi nezákonnými aktivitami a legálními finančními systémy. V následujícím grafu vidíme statistiky světových lídrů v oblasti podvodů. Zpráva vydaná společností NICE Actimize „2023 FRAUD INSIGHTS REPORT“ podrobně popisuje výzvy, které v současné době představují pro finanční instituce největší hrozbu podvodů. Na základě této zprávy se jedná o bílé koně.

Pro snížení dopadu bílých koní na finanční kriminalitu je nezbytné společné úsilí jednotlivců, finančních institucí a orgánů činných v trestním řízení. Nelze také podceňovat význam zvyšování povědomí a zavádění účinných preventivních opatření.

Finanční kriminalita

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right