Daně 

Blíží se povinnost zveřejňovat zprávu o daních z příjmů dle směrnice EU

V prosinci 2021 přijala Evropská unie novelu směrnice 2013/34/EU týkající se pravidel pro zveřejňování informací o dani z příjmů (tzv. public country-by-country reporting nebo také public CbCR) prostřednictvím směrnice 2021/2101/EU. Tento nástroj by měl dle Evropské komise přispět zejména k transparentnosti s cílem umožnit veřejný dohled nad daňovými strategiemi nadnárodních společností.

Směrnice v principu požaduje od nadnárodních skupin společností (a to jak skupin s centrálou v EU, tak i mimo ni), které jsou aktivní ve více než jedné členské zemi EU a které překročí roční konsolidovaný obrat 750 milionů eur, zveřejnit na roční bázi určité informace o daních z příjmů podle jednotlivých zemí.

Informace, které bude nadnárodní skupina povinna v rámci zprávy o daních z příjmů zveřejňovat, zahrnují:

  • název nejvyšší mateřské společnosti, období, měnu a seznam dceřiných společností konsolidovaných v účetní závěrce;
  • stručný popis jejich aktivit;
  • počet zaměstnanců v přepočtu na plný úvazek;
  • výši výnosů;
  • výši zisků nebo ztráty před zdaněním;
  • výši naběhlé daně z příjmů za dané účetní období;
  • výši daně zaplacené v daném účetním období;
  • výši kumulovaných zisků na konci účetního období.

Zpráva s informacemi o daních z příjmů by měla být zpřístupněna veřejně bezplatně v jednom z úředních jazyků EU ve lhůtě do 12 měsíců od rozvahového dne účetního období, za které je zpráva sestavena. Zpráva by měla být zveřejněna ve strojově čitelném elektronickém formátu na internetových stránkách nejvyšší mateřské společnosti nebo uvedeného samostatného podniku.

Směrnice vešla v účinnost 21. prosince 2021 a členské země EU mají 18 měsíců na její transpozici do národní legislativy, tedy do 22. června 2023.

Ohledně transpozice do české legislativy bohužel nejsou v současné době k dispozici žádné veřejné informace, nicméně předpokládá se, že bude zahrnuta do zákona o účetnictví.  V rámci transpozice pak budou známy větší detaily ohledně případných povinností českých dceřiných společností či poboček.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right