Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem.

Daně, právo, celní problematika, zaměstnávání britských občanů, řízení rizik – to všechno jsou oblasti, které brexit ovlivní. Jak se na ně ale připravit, když stále nevíme, co konkrétního nastane? Vyplatí se už nyní brát v úvahu „tvrdší variantu“ rozchodu, tedy že k žádné dohodě nedojde. Co přesně to bude v praxi znamenat?

 • Dojde k ukončení aplikace práva a výhod spojených s EU ve Spojeném království, které získá status „třetí země“, tedy například jako Čína či USA.
 • Volný pohyb zboží a služeb bude ukončen. Na hranicích budou zavedeny celní kontroly a s tím spojená zdržení s transportem zboží. Na zboží se vyměří standardní clo.
 • Dojde ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty při dodání zboží i při poskytování některých služeb. Změní se proces vrácení daně zaplacené ve Velké Británii plátci neregistrovanými ve Velké Británii k DPH.
 • Někteří občané UK již nebudou mít volný přístup na český trh práce.
 • Nebudou platit současná nastavení v oblasti rizik, a to především finanční, bezpečnostní, regulatorní ani technologická.

Proces odchodu Velké Británie z Evropské unie je komplikovaný a doposud stále není jasné, jak skončí. Situace je komplikovanější o to více, že Británie je pátou největší ekonomikou světa, v Evropě dokonce druhou – podíl na HDP Evropské unie činí 15 procent. Brexit tak nejvýrazněji postihne ekonomiky Německa a USA, které patří mezi hlavní vývozce/dovozce.

Jaké dopady bude mít rozchod s EU na Českou republiku? V nejhorší možné variantě by roční HDP klesl o 10 miliard korun, respektive tržby českých firem o 30 miliard korun. Projděte si naši analýzu Praktické dopady brexitu, která komentuje, co bude odchod Spojeného království znamenat pro jednotlivá odvětví českého průmyslu. A připravte se na nejhorší v deseti praktických krocích.

Brexit za 5 minut 12: Desatero priorit

 1. Stanovte si osoby odpovědné za jednotlivá rizika a brexit „akční body“.
 2. Co nejdříve proveďte audit uzavřených smluv s britskými partnery, a v případě, že se chystáte uzavřít nový kontrakt s britskou stranou, nezapomeňte na precizní Brexit doložku.
 3. Zvlášť si prověřte obchodní smlouvy ve vztahu k INCOTERMS podmínkám.
 4. Prověřte správnost sazebního zařazení a proveďte kalkulaci případného cla.
 5. Ověřte si náležitosti dovozů do Spojeného království – může zboží vstoupit na území bez povolení či licence?
 6. Projděte si veškeré pravidelné transakce (dodání zboží a poskytnutí služeb) s firmami z Velké Británie. Ověřte si, zda se po brexitu změní uplatnění DPH.
 7. Ověřte si, kolik britské DPH jste zaplatili a doposud nezískali zpět za rok 2018 a první čtvrtletí 2019.
 8. Zkontrolujte si, zda Vaši zaměstnanci – občané Spojeného království – pobývají v České republice na základě přechodného či trvalého pobytu. Připravte se na možné změny v případě náboru nových zaměstnanců z řad občanů Spojeného království po 29. březnu 2019.
 9. Proveďte souhrnnou dopadovou analýzu z pohledu řízení rizik, prioritizujte rizika a stanovte náležitá opatření k jejich minimalizaci.
 10. Realizujte stanovená opatření, proveďte jejich kontrolu a ohodnocení účinnosti – posílili jste?

Nejdůležitější změny i návod, jak se na ně aktuálně připravit, jsme pro vás shrnuli na našem únorovém semináři k brexitu. Projděte si je.

Brexit
Právo 

Jak ukončit pracovní poměr? Vždy písemně a se správným vymezením důvodu

Jednou z nejproblematičtějších oblastí pracovního práva je ukončování pracovního poměru. Zvláště v případech, kdy dává výpověď zaměstnavatel, dochází nezřídka ke sporům, které mohou vyústit v situaci, kdy zaměstnanec napadne platnost výpovědi u soudu a zaměstnavatel musí dokazovat, že dal zaměstnanci výpověď v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Podívejme se na čtyři základní způsoby, jak lze ukončit pracovní poměr, a připomeňme si pravidla, která s ukončením pracovního poměru souvisí. Víte například, komu výpověď dát nesmíte? A kdy je zaměstnanci možné či nutné vyplatit odstupné? 

29. 9. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020