Daně 

Brexit aktuálně: hrozí odchod Británie bez dohody

S blížícím se koncem jedenáctiměsíčního přechodného období, které započalo vystoupením Velké Británie z EU k 31. lednu 2020, se brexit stává opět často skloňovaným tématem. Probíhající jednání o budoucím uspořádání obchodu mezi EU a Velkou Británií nejsou jednoduchá a v médiích se objevují silné politické proklamace. Pokud se nepodaří dojednat dohodu mezi EU a Velkou Británií, bude vzájemný obchod upraven pouze pravidly WTO, což mimo jiné znamená, že při dovozu z Velké Británie do EU budou uplatňovány tzv. smluvní celní sazby, které dnes EU používá například ve vztahu k Číně, Rusku či USA.

Dle stávajících ujednání bude k 1. lednu 2021 ukončena participace Velké Británie na jednotném trhu EU a s tím spojený volný pohyb zboží. Proto bychom měli od nového roku počítat s celním řízením ve vztahu k dodávkám zboží z i do Velké Británie.

Na co se musí firmy připravit?

Ze strany EU budou veškeré dodávky zboží z Velké Británie podléhat standardnímu dovoznímu celnímu řízení. Pro zdárný průběh je třeba včas stanovit správné sazební zařazení zboží, celní hodnotu či původ zboží. Obdobně pro dodávky do Velké Británie bude nutné zabývat se vývozním celním řízením. Pokud vaše společnost doposud neobchodovala se zeměmi mimo EU, je nejvyšší čas pro získání potřebné registrace pro celní účely (tzv. číslo EORI), výběr a uzavření smlouvy s celním zástupcem, případně také vyřízení souvisejících dovozních a vývozních licencí. Rovněž je namístě provést posouzení dopadů na vaše transakce v oblasti DPH a revizi zvolených obchodních podmínek INCOTERMS.

Ve snaze zmírnit počáteční nápor na hranicích spojený s dovozním celním řízením při vstupu zboží do Velké Británie, vydala Velká Británie informaci o možnosti odložit podání celních prohlášení pro dovozy v první polovině roku 2021 až na červenec 2021. Rovněž platbu cla lze za toto období odložit až na 1. červenec 2021. Tento postup však bude možný pouze na základě předem vydaného povolení.

Přísnější pravidla budou platit pro některé druhy citlivého zboží, pro něž dočasný zjednodušený postup nebude možné uplatnit v plné míře. Zároveň zůstane pro dovozce ve Velké Británii zachovaná povinnost vykazovat pohyby zboží z EU v hlášení Intrastat.

Můžeme doufat, že uvedená opatření povedou na počátku roku 2021 k usnadnění dovozů zboží do Velké Británie a zabrání očekávaným zpožděním. EU pro dovozy zboží z Velké Británie však žádná obdobná opatření nechystá, a tudíž jen včasná příprava může minimalizovat vzniklou časovou a finanční náročnost spojenou s dovozem zboží z Velké Británie do EU. Otazníkem stále zůstává, jaké celní sazby budou mezi EU a Velkou Británií uplatňovány.

Rádi vám budeme nápomocni s podrobnější analýzou či efektivním nastavením procesů ve vztahu k celnímu řízení i DPH.

Nepřímé daně dReport zpravodaj Brexit

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right