Poradenství  Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti?

Před pár lety jste nejspíše dostali skvělý nápad, potkali pár motivovaných kolegů a trávili celé dny v improvizované kanceláři či garáži. Nyní však už máte desítky, možná stovky zaměstnanců, a s původními členy týmu se nescházíte tak často, jako kdysi. Již nejste malou společností, kde „slovo gentlemana“ bylo oblíbeným způsobem uzavírání obchodů. Začínáte si uvědomovat, že ačkoli jste dříve nenáviděli všechna ta korporátní pravidla, nyní si čím dále tím častěji pohráváte s myšlenkou formálně upravit pravidla fungování vaší společnosti.

Pravděpodobně si kladete otázku, zda je udržitelné pracovat a obchodovat stejným způsobem jako před několika lety, nebo zda je třeba společně s rostoucím počtem zaměstnanců a vyšším obratem něco změnit. Je dost dobře možné, že špatně spíte, protože vaše konkurence také nespí a nikdy nevíte, kdo by mohl zneužít či vyzradit vaše know-how, IP nebo jiné druhy nehmotného majetku, jejichž hodnota je pro vás nevyčíslitelná. Pokud jste o tom ještě nepřemýšleli, možná, že právě teď nadešel ten správný čas. Nebudete-li na současné i budoucí výzvy připraveni, v nejhorším případě se může stát, že tady vaše společnost za pár let už nebude.

5 výhod pro vaši společnost, pokud zvolíte compliance

Myslete na compliance již dnes! Ochraňte svoji společnost a zvyšte její hodnotu do budoucna!

V současnosti nabývá dodržování souladu s právními předpisy stále více na významu, a to vzhledem k rostoucímu množství předpisů, kterými se musí společnosti při svém podnikání řídit. Jsme si vědomi toho, že vybudovat společnost fungující plně v souladu s těmito požadavky je náročné. Zavedení či vylepšení již fungujícího compliance programu je však pro společnost v mnohých ohledech velkým přínosem a umožňuje získat konkurenční výhodu na trhu.

Podívejte se na některé z výhod compliance programu:

  1. Sestavení podrobného interního manuálu upravujícího každodenní procesy a pravidelné interní kontroly – společnost pracuje transparentně, s jasně definovanými povinnostmi a odpovědnostmi.
  2. Podpora firemní kultury – společnost netoleruje porušování interních či právních předpisů.
  3. Posílení důvěryhodnosti a obchodní značky – společnost přitahuje atraktivní investory, spolehlivé obchodní partnery a širokou cílovou skupinu zákazníků.
  4. Minimalizace rizika ztráty dobré pověsti a zmírnění škod ochranou společnosti před trestní odpovědností a jinými typy odpovědnosti – společnost minimalizuje reputační, obchodní, finanční a právní rizika.
  5. Výhodnější postavení společnosti v případném akvizičním procesu nebo v případě hledání investora – společnost zvyšuje svojí finanční hodnotu.

Když hledáte jehlu v kupce BIG DATA…

Často se setkáváme s klienty, kteří nám říkají: „Nikdy by nás nenapadlo, že se nám něco takového může stát. Nikdy by nás nenapadlo, že naši společnost opustí ti nejvěrnější zaměstnanci a vezmou s sebou nejenom citlivé informace, ale také jedinečné nápady, na nichž by konkurenční společnosti mohly stavět úspěšný byznys. Jak mohlo dojít ke ztrátě či odcizení celé databáze zákazníků? Kdo vyzradil nápad, který jsme si zrovna chtěli nechat patentovat? Proč naši zaměstnanci spolupracují s dodavateli a uzavírají smlouvy, které jsou pro naši společnost nevýhodné? Proč nám policie prohledává kanceláře a zabavuje naše laptopy a servery?“ A tak dále a tak dále…

Narušení bezpečnosti osobních údajů způsobené špatně proškolenými zaměstnanci, manipulace ve veřejných zakázkách či podvody s účetními závěrkami, za kterými stojí tzv. „bíle límečky“ – to je jen zlomek příkladů selhání jednotlivců, které však mohou vést k významným ztrátám pro celou společnost. Taková selhání jsou zpravidla odhalena ve chvíli, kdy už byla způsobená škoda, a reputační riziko pro společnost je příliš vysoké.

V těchto situacích pomáháme našim klientům zjistit, co se stalo a kdo je pachatelem. Možná to zní jako jednoduchý úkol, ale najít jehlu v kupce sena, resp. v kupě rozsáhlých, nepřehledných dat, může trvat poměrně dlouho, navzdory všem sofistikovaným nástrojům a technologiím, které máme k dispozici. To nejtěžší ale přichází teprve po našem interním vyšetřování: rozhodnutí, jakou strategii má společnost zvolit dál. Žalovat o náhradu škody? Podat trestní oznámení? Rozloučit se s neloajálním zaměstnancem? Vyrovnat se mimosoudně? A co důkazy, které má společnost k dispozici? Jsou natolik silné, aby stálo za to, pouštět se do boje?

Vy ještě nemáte compliance program? Trestní stíhání jako nejčernější scénář…

Zkuste svého zaměstnance žalovat za způsobenou újmu a s největší pravděpodobností se u soudu dozvíte, že vaše společnost ve skutečnosti danému zaměstnanci „umožnila“ onu škodu způsobit, protože neučinila dostatek preventivních opatření a nedisponovala dostatečnými kontrolními mechanismy. Nebo jste nevěnovali pozornost red flagům a varovným signálům a v důsledku toho jste propásli zákonnou lhůtu pro okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem, který situaci zavinil.

Společnosti, které nemají správně nastavené mechanismy pro dodržování předpisů (compliance program) se nemohou jednoduše distancovat od jednání svých zaměstnanců nebo vedení. V nejhorším případě je nakonec žalována či trestně stíhána sama společnost. Společnosti, jež čelí obvinění z trestného činu, mají před sebou těžký úkol bránit se například tím, že se jednalo o selhání jednotlivce, nikoli o tzv. best practice, tedy běžné a osvědčené postupy společnosti, a že společnost disponuje dostatečnými opatřeními pro zajištění souladu s interními a právními předpisy. V rámci forenzních vyšetřování, na kterých s kolegy z Deloitte pracujeme, ve většině společností identifikujeme závažná systémová pochybení. Podle našich zkušeností české společnosti zpravidla nedisponují skutečně funkčním a efektivním compliance programem. Co vy a vaše rychle rostoucí společnost? Stanete se lídrem v oblasti compliance?

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2019, Právní novinky.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right