Daně 

CbC zprávy: Upravený seznam spolupracujících států

Česká finanční správa zveřejnila ve Finančním zpravodaji („FZ“) č. 7/2018 dne 23. srpna 2018 upravený seznam států vyměňujících Zprávu podle zemí (tzv. Country by Country Report, dále jen „Zpráva“). Změny se týkají Kostariky, Pákistánu a Bonaire, Svatého Eustachu a Sabi.

Novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní byla v České republice zavedena nová vykazovací povinnost v rámci mezinárodní výměny informací, tzv. Country by Country Reporting. Ta ukládá povinnost skupině podniků s konsolidovanými celosvětovými příjmy nad 750 mil. EUR zveřejnit daňovým správám na roční bázi Zprávu, která shrnuje finanční informace o této skupině. Zprávu, která je následně předmětem automatické výměny informací mezi jednotlivými státy, má povinnost za celou skupinu podniků sestavit:

  • nejvyšší mateřská společnost; nebo
  • zastupující mateřská společnost (tj. společnost, která byla skupinou pro sestavení Zprávy určena např. z důvodu, že nejvyšší mateřská společnost nemá ve své zemi povinnost Zprávu sestavit nebo se jedná o zemi, která nespadá do automatické výměny Zpráv – viz zveřejněný seznam jurisdikcí); nebo
  • česká členská společnost v případě, že nejvyšší mateřská společnost resp. zastupující mateřská společnost sídlí v některé nespolupracující zemi, viz výše.

Dne 31. ledna 2018 vydalo Ministerstvo financí ČR seznam jurisdikcí, se kterými je pro Českou republiku automatická výměna informací aktivní.

27. dubna 2018 proběhla 1. aktualizace tohoto seznamu (FZ č. 4/2018), kdy došlo k doplnění států vyměňující Zprávy za vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. 1. 2016:

  • Bermudy
  • Kajmanské ostrovy
  • Pákistán

V rámci 2. aktualizace z 23. srpna 2018 (FZ 7/2018) přibyly na tento seznam států vyměňující Zprávy pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. 1. 2016:

  • Bonaire, Svatý Eustach a Saba
  • Kostarika

Naopak v případě Pákistánu došlo k posunutí aktivace výměny informací až pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. 1. 2018.

Kompletní aktuální seznam zemí je dostupný zde. Zveřejněný seznam bude postupně dále aktualizován v návaznosti na zapojení dalších jurisdikcí do systému výměny Zpráv s Českou republikou a tato informace bude opět vydána ve Finančním zpravodaji. Mimo tento seznam probíhá výměna Zpráv automaticky v rámci Evropské unie.

K první automatické výměně Zpráv pro vykazovaná účetní období končící k 31. 12. 2016 mezi těmito státy došlo v červnu 2018. To bylo vůbec první období, za které se podávaly CbC Zprávy celosvětově. V této souvislosti byl hojně diskutován vztah České republiky např. s Japonskem, USA, Čínou a Švýcarskem, a to především z hlediska platných období, za které s nimi bude automatická výměna informací aktivována. Výše zmiňovaný seznam spolupracujících států potvrdil, že Japonsko i USA vyměňují Zprávy již od zdaňovacího období roku 2016, a proto vůči nim není třeba žádných alternativních postupů.

Naopak Čína k automatické výměně informací v rámci CbC prozatím nepřistoupila vůbec. V případě, že má česká společnost mateřskou společnost v Číně, je buď možné v rámci skupiny označit zastupující mateřskou společnost v některé spolupracující zemi, která na seznamu uvedená je, a ve které bude Zpráva za skupinu podána, nebo musí Zprávu podat česká členská společnost sama ve své zemi. Toto musí být též adekvátně uvedeno v CbC ohlášení. Díky přechodnému ustanovení jsou tyto povinnosti platné nejdříve od zdaňovacího období roku 2017.

Švýcarsko začne vyměňovat Zprávy nejprve od zdaňovacího období roku 2018, tj. pro rok 2017 platí výše zmíněná situace jako v případě Číny, ale pro další období již platí standardní situace jako v případě ostatních zemí na upraveném seznamu vč. USA a Japonska.

Výměna Zpráv pro vykazovaná účetní období končící nejpozději 31. 12. 2017 bude následovat jako další, a to v první polovině roku 2019. Pokud je česká společnost povinná podat Zprávu tuzemskému Specializovanému finančnímu úřadu, potom by tak měla učinit do 12 měsíců od konce zdaňovacího období, tj. pro zdaňovací období roku 2017 do 31. 12. 2018.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

CBC zprávy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right