Deloitte živě 

CFO Congress 2020: ekonomické dopady COVID-19, finanční řízení v době koronavirové krize a nové technologie

Jak se v České republice vyvíjela ekonomická situace v době koronavirové krize, do jaké míry se potvrdily původní odhady a jak se bude situace pravděpodobně vyvíjet do konce roku, to byla témata hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka na devátém ročníku konference CFO Congressu. Pandemie koronaviru v letošním roce ovlivnila a podle všech předpokladů i nadále ovlivňovat bude nejen fungování finančních oddělení, ale pochopitelně i chod firem jako takových.

„Ještě na přelomu loňského a letošního roku jsme očekávali růst ekonomiky 2 %. V březnu však přišel koronavirus a naděje na ekonomický růst vzala za své. Ke konci března jsme vytvořili tři pravděpodobné varianty, jak by se česká ekonomika mohla vyvíjet: optimistický scénář, střední scénář a scénář pesimistický. Liší se podle toho, jak jsme očekávali, že bude ekonomika uzavřena, podle toho, kolik  odvětví zasáhne a jak intenzivně,“ vysvětlil hlavní ekonom Deloitte David Marek. Optimistický ekonomický scénář počítal s poklesem HDP o 4,5 %, střední o 10 % a pesimistický o 18 %.

Reálná čísla potvrdila negativní dopady krize

Jak si vedla ekonomika reálně v polovině koronavirové krize, tedy zhruba na začátku května, ukázal David Marek na skutečných číslech a výsledcích. Ekonomika měla za sebou tehdy dvouměsíční období téměř naprostého uzavření, což silně ovlivnilo většinu odvětví, některá z nich jsou silně omezena ještě dnes. „Realita byla opravdu dramatická. V dubnu, kdy byla intenzita dopadu nejsilnější, zaznamenala některá průmyslová výrobní odvětví, zejména automotive, meziroční propad až 80 %. Ve službách, konkrétně u cestovních kanceláří, to bylo dokonce 90 %,“ uvedl David Marek. Velmi zasaženy byly ale i letecké společnosti, ubytování, pohostinství, stravování a řada dalších oborů, ať již v sektoru služeb, nebo průmyslové výroby.

Klíčové makroekonomické statistiky za druhé čtvrtletí 2020:

  • HDP meziročně klesl o 11 %.
  • Míra nezaměstnanosti dosáhla 2,4 %. Nezaměstnanost zatím roste jen velmi zvolna, ale to je způsobeno vládními programy, jako je Antivirus, které dosud brzdí propouštění zaměstnanců.
  • Zahraniční obchod zaznamenal propad na straně dovozu i vývozu, i když v exportu byl výraznější, což přispělo k poklesu celkového HDP.
  • Státní rozpočet dosáhl schodku 200 mld. Kč, ale výše schváleného deficitu je až 500 mld. Kč.

Nejistota ohledně vývoje epidemie covid-19: předvídat ekonomický vývoj je složité

Na závěr představil David Marek aktuální prognózu pro tento rok, která vznikla v září. V ní odhaduje pokles HDP přibližně o 8 %. Tento výsledek by se nejvíce blížil výše zmíněnému  střednímu scénáři z března. „V současné době je však velmi vysoká míra nejistoty, nevíme totiž, zda bude druhá vlna, jaká budou preventivní opatření, pokud se situace zhorší, a co je pro nás zásadní, nevíme, jaký bude vývoj v zahraničí.“ Vývoj v jednotlivých odvětvích může být rozdílný. Zatímco v průmyslové výrobě se očekává nejvyšší propad, v oblasti stavebnictví, které je více vázáno na domácí poptávku a kapacita stavebních firem versus poptávka byla před krizí velmi nevyvážená, se výrazný pokles neočekává. Stavební výroba stále těží ze zakázek z období před koronavirovou krizí. Míra nezaměstnanosti by se do konce roku neměla významně zvyšovat, růst průměrné mzdy díky veřejnému sektoru pouze zpomalí. „Obvykle bych uváděl i další sloupec, který by odhadoval vývoj v příštím roce, ale letos je situace natolik nejistá, že si na to dnes ještě netroufáme,“ uzavřel svou prezentaci David Marek.

Na letošním CFO Congressu vystoupila za Deloitte kromě Davida Marka také Lenka Neuvirtová, ředitelka v oddělení auditu, která spolu s kolegou Štěpánem Vladykou přednášela o digitalizaci financí.

3 otázky pro Davida Marka

Proč je předpokládaný pokles nezaměstnanosti tak nízký?

Těch důvodů je několik:

  • Na rozdíl od USA, kde se nezaměstnanost zvedla z měsíce na měsíc ze 4 na 14 %, u nás máme kurzarbeit. V USA naproti tomu dovolili propouštění.
  • Na pracovních úřadech je stále více registrovaných volných pracovních míst než registrovaných uchazečů o zaměstnání.
  • Firmy často používají zahraniční agenturní zaměstnance a propuštění této pracovní síly se nepromítá do statistiky české nezaměstnanosti.
  • Stále se částečně využívá švarc systém, kdy lidé pracují na dohodu nebo nějakou mandátní smlouvu apod., a pokud neukončí svou živnost, jejich propuštění se také nepromítne do statistik nezaměstnanosti.

Souhlasíš s pokračováním aktuální vládní podpory ekonomiky? A jak dlouho by v ní měla vláda pokračovat?

Myslím, že při středním scénáři by bylo vhodné, aby podpora trvala minimálně do konce letošního roku, a když už jsme si schválili deficit 500 mld. Kč, tak toho využijme efektivně a strukturovaně. Pokud bychom teď začali příliš rychle šetřit, ukončovat programy jako Antivirus, mohli bychom se dostat do podobné recese, jakou naše země prošla již v předchozí krizi v roce 2008. Ale současně se připravme na to, jak tuto politiku v příštím roce opustit, tedy jak vrátit se na stabilní dráhu veřejných financí.

Jaký je tvůj názor na zrušení superhrubé mzdy?

Myslím, že snižovat přímé daňové zatížení je správné. Je politickou diskusí, do jaké míry to má být na úkor zavedení progrese nebo zvýšení progrese daňového systému. A zároveň si myslím, že by určitě bylo vhodné podívat se i na zdanění firem, nejen zdanění lidí. Mám na mysli třeba skutečnost, kdy bylo teď krátkodobě přijato zrychlení daňových odpisů, ale ekonomice by pomohlo, kdyby to nebylo opatření dočasné, nýbrž trvalé.

Důležité informace, rady a tipy pro CFO najdete na našem webu.

CFO Koronavirus Česká ekonomika

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right