Daně 

Daňové přiznání právnických osob: Převodní ceny mají novou podobu přílohy

Od roku 2014 mají daňové subjekty, naplní-li určitá kritéria, povinnost vyplnit novou přílohu k daňovému přiznání právnických osob týkající se vnitroskupinových transakcí. I díky tomuto kroku si převodní ceny získaly pozornost úředníků finanční správy.

Daňový subjekt by měl přílohu vyplnit v případě, splní-li alespoň jedno z těchto kritérií: vlastní aktiva v hodnotě vyšší jak 40 mil. Kč, dosahuje obratu vyššího jak 80 mil. Kč, anebo jeho průměrný přepočtený stav zaměstnanců je roven 50 a zároveň uskutečnil transakci se spojenou osobou v zahraničí, zrealizoval ztrátu či dosáhl na příslib investičních pobídek a zároveň uskutečnil transakci se spojenou osobou. To jsou stručně shrnuté předpoklady, jež indikují, že daňovému subjektu vznikla povinnost detailně informovat finanční správu o svých vnitroskupinových transakcích.

V roce 2018 vydala finanční správa novou podobu přílohy, která se bude vyplňovat již za zdaňovací období roku 2017. Příloha byla rozšířena o několik řádků, konkrétně v tabulce B se budou prvně vyplňovat objemy výnosů a nákladů souvisejících s využívanými a poskytovanými nájmy (řádek 4) a v tabulce C bude daňový subjekt nově uvádět, zda poskytl či přijal nějaké finanční či bankovní záruky.

quote icon

Nově budou přílohu podávat finanční instituce, platí pro ně však určité výjimky - oproti jiným subjektům nemusí vyplňovat několik konkrétních položek. Stále platí, že přílohu nevyplňují provozovny daňových nerezidentů.

Veškeré detaily nutné k přípravě přílohy k daňovému přiznání jsou popsány v pokynech k vyplnění položky 12 i oddílu daňového přiznání právnických osob.

dReport zpravodaj Finanční správa Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right