Nemovitosti  Daně 

Daňové změny v oblasti investičních fondů: Nižší zdanění jen pro fondy, které aktivně investují na finančních trzích?

Na programu březnového projednávání v Rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny je připravený senátní návrh na změnu zdanění základních investičních fondů, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Tyto fondy dnes podléhají sazbě dani z příjmu ve výši 5 %, dle připravované novely by ale ty fondy, které spadají do definice základního fondu pro účely zákona o daních z příjmů na základě toho, že jeho akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, podléhaly 19% zdanění.

Důvodem zavedení této výjimky je podle Senátu snaha vyloučit z definice základních fondů ty fondy, které jsou pouze zaregistrované na regulovaném trhu, aniž by reálně prováděly investiční činnost. Touto novelou by z daňového zvýhodnění investičních fondů vypadly ty investiční společnosti či investičního fondy, které výhody zákona užívají jen na základě splnění formální podmínky registrace. Výhody nižšího zdanění by tak nově čerpaly jen fondy, které aktivně investují na finančních trzích.

Dle důvodové zprávy by se danou úpravou měl narovnat právní stav, který je typický pro zahraniční jurisdikce a který zejména lépe odpovídá původnímu úmyslu uvedeného ustanovení. Důvodová zpráva se dále vyslovuje, že se tato oblast stala doménou zejména developerů, kteří zakládají fondy, jejichž akcie jsou v držení buď jedné právnické osoby, nebo skupiny osob jednající ve shodě. Takto vytvořené fondy pak nesplňují charakteristiku fondů, pro které je typická diverzifikovaná struktura vlastníků, vkladů a potažmo i investic. Dle zprávy je momentálně v České republice zaregistrováno přibližně pouze 40 fondů, avšak díky snadnému formálnímu kroku registrace na regulovaném trhu, hrozí nárůst podobně účelově založených fondů využívající nižšího zdanění.

Účinnost navrhované novely zákona se navrhuje od 1. ledna 2019.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right