Daně 

Daňový balíček nabyl účinnosti 1. 1. 2021

I přesto, že prezident Miloš Zeman odmítl podepsat novelu zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910), byla novela 31. 12. 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. a nabývá tak účinnosti ke dni 1. 1. 2021. Účinnost zákona však může být ovlivněna diskusí, zda prezident odmítnutím podpisu zákon vetoval, či nikoliv, a případným podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR.

Tím, že novela zákona o daních z příjmů nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2021, bude její aplikovatelnost a výklad přechodných ustanovení jednodušší. Nicméně pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob z toho mimo jiné plyne, že budou všichni podléhat novému systému zdanění již od roku 2021, a to bez možnosti volby (možnost volby mezi stávajícím a novým způsobem zdaňování pro fyzické osoby byla v přechodných ustanoveních navrhována právě pro situaci, kdy by zákon k 1. 1. 2021 účinnosti nenabyl). Již v lednu 2021 tak bude třeba řešit aktuální témata:

Nastavení daňových odpisů

 • zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
 • zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
 • zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020).

Změny v dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanecké benefity:

 • zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění se sazbou 15 % a 23 % pro fyzické osoby;
 • daňové zvýhodnění stravenkového paušálu;
 • úprava daňové slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022;
 • odstranění maximální možné částky daňového bonusu na děti.

A další:

 • zjednodušení v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů;
 • bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bude poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020;
 • změny ve zdaňování dluhopisů a další.

Všechny otázky týkající se novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021 a její případné dopady i do roku 2020 s Vámi budeme rádi diskutovat a velmi se tímto těšíme na naši spolupráci.

Sněmovní tisk 910 si můžete projít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Daňový balíček Novela zákona o daních z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right