Daně 

Daňový balíček nabyl účinnosti 1. 1. 2021

I přesto, že prezident Miloš Zeman odmítl podepsat novelu zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910), byla novela 31. 12. 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. a nabývá tak účinnosti ke dni 1. 1. 2021. Účinnost zákona však může být ovlivněna diskusí, zda prezident odmítnutím podpisu zákon vetoval, či nikoliv, a případným podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR.

Tím, že novela zákona o daních z příjmů nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2021, bude její aplikovatelnost a výklad přechodných ustanovení jednodušší. Nicméně pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob z toho mimo jiné plyne, že budou všichni podléhat novému systému zdanění již od roku 2021, a to bez možnosti volby (možnost volby mezi stávajícím a novým způsobem zdaňování pro fyzické osoby byla v přechodných ustanoveních navrhována právě pro situaci, kdy by zákon k 1. 1. 2021 účinnosti nenabyl). Již v lednu 2021 tak bude třeba řešit aktuální témata:

Nastavení daňových odpisů

  • zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020).

Změny v dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanecké benefity:

  • zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění se sazbou 15 % a 23 % pro fyzické osoby;
  • daňové zvýhodnění stravenkového paušálu;
  • úprava daňové slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022;
  • odstranění maximální možné částky daňového bonusu na děti.

A další:

  • zjednodušení v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů;
  • bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bude poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020;
  • změny ve zdaňování dluhopisů a další.

Všechny otázky týkající se novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021 a její případné dopady i do roku 2020 s Vámi budeme rádi diskutovat a velmi se tímto těšíme na naši spolupráci.

Sněmovní tisk 910 si můžete projít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Daňový balíček Novela zákona o daních z příjmů dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021