Právo 

Deloitte Legal vedeme směrem k sektorové specializaci, říká v rozhovoru advokát Petr Syrovátko

V čem je Deloitte Legal v porovnání s konkurencí unikátní? Na jaké služby a jaká odvětví se specializuje? A jaký je rozdíl mezi tradiční advokátní kanceláří a advokátní kanceláří, která je součástí velké firmy typu Deloitte? Nejen o tom si s námi povídal Petr Syrovátko, seniorní advokát, který přišel do Deloitte Legal na jaře letošního roku.

Petře, ty jsi přišel do Deloitte Legal z tradiční advokátní kanceláře. V čem je práce litigačního specialisty ve firmě, která patří k nejrychleji rostoucím na trhu, jiná?

Ve zkratce v ničem, ale pokud o tom přemýšlím, tak vlastně ve všem. Přirozeně, litigační právník bude vždy svoji práci měřit tím, zda ve sporech, které vede, uspěje. Snad v žádné jiné právní disciplíně není kritérium úspěchu a neúspěchu tak snadno oddělitelné. Tento přístup není jiný ani v Deloitte Legal, kde jsou ambice celého litigačního týmu stejné. To, co se dále nemění a zůstává, je tradičně vysoká kvalita poskytovaných právních služeb s důrazem na strategické chápání businessu a potřeb klienta. A zejména v tomto ohledu je Deloitte Legal a jeho přístup k řešení klientských požadavků unikátní.

Můžeš být konkrétnější a uvést příklady?  

Velice rád. Mám tím na mysli zejména propojení sektorové znalosti businessu klienta s ostatními servisními linkami, které skupina Deloitte nabízí. U sporové agendy, pokud zůstanu u své praxe, můžeme např. na podporu právní pozice klienta ve sporech o náhradu škody využít tým oceňování a finančního modelování. Tento specializovaný tým se svojí znalostí ekonomických a odvětvových trendů podnikatelského sektoru klienta nám může pomoci při určení výše škody a její obhajitelné kalkulaci. Tento přístup se nám vyplácí, zejména u sporů, kde určení výše škody závisí na složité analýze mnoha faktorů, nezávislých na právní pozici. Ostatně, určení výše škody je skutková, nikoliv právní otázka. V tomto ohledu je uvedená spolupráce pro náš litigační tým, a to zejména u komplexních sporů o náhradu škody, neocenitelná.

Jiným příkladem je kooperace se specialisty z oblasti forenzních služeb. I zde je celá řada průniků s naší praxí. Vedle finančních analýz a vyčíslování škod či ušlých zisků se jedná zejména o schopnost zajišťování důkazních prostředků či nasazení forenzních technologií, které umožnují z databází a podnikových systémů získávat data a důkazy pro vznesený nárok. Zejména u složitých korporátních sporů, kde klíčovou otázkou pro určení nároků je analýza účetních dat či jejich verifikace, je tato spolupráce nezbytná. Vzhledem k tomu, že všechny tyto služby jsou pod jednou „střechou“ Deloitte, klient tím ušetří nejen čas, ale i finanční prostředky za jejich obstarání u jiných dodavatelů. Navíc je získá v nejvyšší kvalitě, kterou Deloitte celosvětově garantuje.

Co dále můžeš uvést na podporu vaší litigační praxe v Deloitte Legal?

Bezpochyby máme velmi silný fokus na regulovaná právní odvětví. Ten sporovou agendu v Deloitte Legal směřuje k jiným příležitostem, než jsou obvyklé v tradiční advokacii. Litigační praxe v Deloitte Legal těží z unikátní znalosti regulovaného businessu a schopnosti pracovat s veřejným sektorem. Právě spory, které rezonují v oblastech regulace a dotací, veřejného zájmu či podpory, jsou častou agendou naší firmy. Nehledě na to, že např. tým daňových litigací, který vede Tomáš Babáček, je jedním z lídrů na trhu. Je toho mnoho, kde lze najít společné průniky s ostatními službami, jež Deloitte nabízí.

A co tradiční sporová agenda? Jak je o ni v Deloitte Legal postaráno?

Ta pochopitelně tvoří základ naší praxe. Jak komerční spory, tak i arbitráže jsou naším primárním zaměřením. Bez této tradiční služby nelze právní firmu budovat. Důležitým směrem, kterým chceme naši praxi dále formovat, je sektorová specializace. Ta je možná pouze u firem, kde se vzhledem k jejich velikosti sbíhá know-how o daném průmyslovém odvětví od více profesí. Tedy nejen pohled právní, ale i sledování trendů, technologií, regulatorního rámce či jiných faktorů, které dané průmyslové odvětví určují a dotváří. V Deloitte se primárně věnujeme spotřebitelskému sektoru, energetice a průmyslu, finančnímu sektoru, dále státní a veřejné službě, farmacii a zdravotnictví a nakonec i technologiím, telekomunikacím a médiím. Samostatnou kapitolou je poté automobilový průmysl. To, čím si přejeme naši litigační praxi odlišit od konkurence, je právě v oblasti strukturování právní služby, včetně litigací, na dané průmyslové odvětví. Jinými slovy, aby klient nenašel v Deloitte Legal pouze právníka, ale i specialistu pro daný průmyslový obor. Pokud se ohlédnu za posledním rokem, formovala se zde řada mandátů právě na tomto základu. Např. v oblasti environmentálního sektoru či automobilového průmyslu.

Můžeš na závěr shrnout výše uvedené do jediné věty a říci, co je charakteristické pro Deloitte Legal? 

Je těžké popsat vše ve zkratce. Ale napadá mě – za naši litigační praxi –, že se jedná o tradiční advokacii, kterou se snažíme propojovat i s jinými službami, jež klientovi nabídnou nejen ad hoc řešení jeho problému, ale které také strukturují jeho podnikání tak, aby se daných konfliktů napříště vyvaroval. Ať již za pomoci rizikové analýzy jeho businessu, či sektorové specializace. Jelikož je advokátní kancelář Deloitte Legal zastoupena v 17 jurisdikcích a celosvětově působí v Deloitte Legal asi 2600 právníků, jsou naše služby dostupné klientům po celém světě.

Litigace Deloitte Legal

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right