Udržitelnost  Deloitte živě 

Deloitte spolupracuje s Nadací Partnerství. Podpoří projekty na ochranu klimatu

„Hledali jsme nadaci, jejíž projekty jsou smysluplné a mají co největší pozitivní dopad na budoucnost a udržitelnost naší planety,“ vzpomíná Olga Třísková, ředitelka pro mezinárodní standardy ISO a zakladatelka česko-slovenského Climate Councilu v Deloitte, jak se rodilo rozhodnutí spolupracovat v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti právě s Nadací Partnerství. V čem tato spolupráce spočívá a jaké projekty Deloitte podporuje, nám Olga popsala v následujícím rozhovoru.

V rámci naší strategie WorldClimate, zaměřené na zodpovědnost v oblasti klimatu, jsme v Deloitte hledali partnerskou organizaci, s níž budeme spolupracovat na poli ochrany životního prostředí. Olgo, popiš nám, prosím, jak tento výběr probíhal a proč se Deloitte rozhodl právě pro spolupráci s Nadací Partnerství?

Výběr nadace, se kterou Deloitte spojí v rámci iniciativy WorldClimate své jméno a která bude naplňovat všechny požadavky, které jsme měli, byl skutečně dlouhý a náročný proces. Chtěli jsme spolupracovat se společností, která má v oblasti udržitelnosti a environmentalistiky již zavedené jméno na trhu, která pokrývá svými aktivitami území České republiky i Slovenska a která má zastoupení nebo partnery i v rámci Evropy. Především jsme však hledali nadaci, jejíž projekty jsou smysluplné a mají co největší pozitivní dopad na budoucnost a udržitelnost naší planety. Nadace Partnerství, která poskytuje granty a nabízí odborné a vzdělávací služby v oblasti ochrany životního prostředí a péče o trvale udržitelný rozvoj, tato kritéria naplňuje, je velmi dobře propojena s partnerskou organizací Ekopolis na Slovensku a spolupracuje s klíčovými evropskými neziskovými organizacemi zaměřující se na ESG témata. A lidé, kteří v ní pracují, jsou pro mě osobně skutečnými partnery na společné cestě k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.

V čem tato spolupráce konkrétně spočívá?

Po uzavření rámcové smlouvy jsme spolu s kolegy z Climate týmu vybrali konkrétní projekty, na kterých chceme participovat a kde spatřujeme největší pozitivní dopad. Jedná se jak o přímou finanční podporu vybraných iniciativ, tak o sdílení know-how a best practices. Dále o poskytování low/pro-bono služeb a dobrovolnictví, využití prostor Otevřené zahrady v Brně či účast na venkovních akcích (jako např. sázení stromů). Za důležitou součást spolupráce považuji také účast našich odborníků na tematických konferencích či účast v odborných porotách.

Prvním společným projektem je Adapterra Awards. Proč právě tento projekt a jak přesně se do něj Deloitte zapojuje?

Adapterra Awards je celostátní soutěž, která oceňuje projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Cílem soutěže je podpořit rozvoj adaptačních opatření na změnu klimatu v České republice. Zástupce Deloitte se účastní soutěže jako člen odborné poroty a zároveň Deloitte předá finanční odměnu vítězi Ceny sympatie, tj. projektu, o jehož vítězi rozhodne v internetovém hlasování veřejnost.

Jaké další projekty ve spolupráci s Nadací Deloitte chystá?

Deloitte se ve dnech 31. 3. až 2. 4. zúčastnil akce Virtuální běh pro stromy, ve které jsme se v rámci iniciativy Sázíme budoucnost, přidali ke společnému cíli vysadit v České republice 10 milionů stromů.  Naši zaměstnanci měli možnost si v uvedených dnech zaběhat nebo vyrazit na procházku. A díky zapnuté běžecké aplikaci nebo hodinkám se jim načítaly uražené kilometry. Odměnou jsou nejen ceny pro nejlepší sportovce, ale především dobrý pocit, že jsme přispěli svojí aktivitou k výsadbě vlastní aleje o 30 stromech.

Další akcí, kterou aktivně podporujeme, je Aukce pro přírodu. V té se letos budou dražit místa se zajímavým příběhem a krásným výhledem do krajiny, ve které Nadace Partnerství zanechala svůj otisk. Úspěšný dražitel získá uměleckou fotografii vyhlídky a na místě samotném designovou lavičku, či výsadbu rodového stromu. Podporujeme také grantový program Zelené oázy, který investuje do projektů na vrácení přírody do veřejných prostor měst a obcí.

Zmínila jsi, že se Deloitte plánuje zapojit i prostřednictvím svých odborných zkušeností.

Ano, kromě výše zmíněných projektů určitě chceme společně s Nadací Partnerství pracovat na odstraňování legislativních bariér v oblasti environmentálního práva. A do budoucna plánujeme i participaci na projektu Partnerství pro Ukrajinu, který se bude zabývat vzděláváním a podporou představitelů ukrajinských obcí v oblasti obnovy poničeného půdního fondu, lesů, vodních zdrojů, měst se zelenými prvky apod.

Není toho opravdu málo. Oli, prozradíš nám na závěr, jestli máš nějakou svoji osobní „srdeční“ iniciativu v rámci spolupráce s Nadací Partnerství?

Ano, pro mě osobně je takovou „srdcovkou“ každoroční anketa Strom roku. Lidé z mnoha evropských zemí měli možnost hlasovat pro svůj významný strom, přičemž nominované stromy již předtím vyhrály národní kolo a některé země měly v soutěži skutečně překrásné mnohasetleté velikány. V březnu proběhlo v Bruselu pod záštitou Evropského parlamentu vyhodnocení evropského kola soutěže a náš zástupce – hrušeň hnilička – skončil na krásném 11. místě.

Pozvánka Olgy Třískové do Otevřené zahrady v Brně

Nadace Partnerství provozuje v centru Brna vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada. Před pár týdny, ještě před zahájením sezóny, jsem měla šanci toto místo navštívit. Kromě toho, že se centrum řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě, šetří vodu, energii, zaměřuje se na recyklaci a snižování dopadu na životní prostředí, jedná se podle mě o místo „s duší“. Místo, které na vás dýchne svojí jedinečnou atmosférou souznění přírody s městem. Zahrada je využívána nejen pro odpočinek místních, ale i pro vzdělání a zábavu. Navštěvují ji maminky s kočárky, školní výpravy, ale i firmy, které zde pořádají své teambuildingové akce, konference či oslavy. V Zahradě vám provozovatelé představí celý zemědělský koloběh, můžete si prohlédnout králíky, slepičky a ovce, ale i včelstva a odborně rozdělené vzorky půdy. Nenechte si tento jedinečný kout přírody v centru města ujít!

Olga Třísková v Otevřené zahradě v Brně společně s Petrem Kazdou, ředitelem Nadace Partnerství, a Petrem Jeřábkem, fundraiserem Nadace Partnerství. 

Udržitelnost

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right