Účetnictví 

Deloitte vydal tři nové publikace zaměřené na IFRS

V dubnu a květnu 2021 vydalo Globální oddělení pro IFRS společnosti Deloitte tři nové zajímavé publikace týkající se IFRS. Všechny publikace jsou v anglickém jazyce.

IFRS do kapsy 2021

IFRS do kapsy obsahuje ucelený přehled aktuálních standardů a interpretací IFRS spolu s podrobnostmi o projektech, které jsou na programu Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Součástí jsou také informace o Radě IASB a analýza používání standardů IFRS ve světě. Díky této kombinaci se publikace IFRS do kapsy stala každoročně celosvětově oblíbeným a nepostradatelným titulem. Jedná se o ideálního průvodce pro všechny, kteří chtějí znát novinky z oblasti IFRS nebo si třeba jen osvěžit své znalosti.

Publikace IFRS in your pocket 2021 je k dispozici zdarma na stránkách www.iasplus.com.

V současné době připravujeme také českou verzi této publikace. Ta bude navíc obsahovat i srovnání požadavků jednotlivých standardů IFRS a české účetní legislativy.

Dotazník pro ověření splnění požadavků IFRS pro rok 2021

Tento dotazník („IFRS compliance, presentation and disclosure checklist“) slouží uživatelům k ověření toho, zda splnili požadavky IFRS na:

  • účtování a oceňování,
  • vykázání a zveřejnění informací.

obsažené ve standardech IFRS vydaných k 31. prosinci 2020.

U položek obsažených v dotazníku jsou uvedeny odkazy na příslušné části standardů IFRS. Dotazník je ve formátu MS Excel a je sestaven tak, aby do něj bylo možné zaznamenat kontrolu účetní závěrky, přičemž u každého požadavku na účtování, oceňování, vykázání a zveřejnění informací je uvedena kolonka Ano / Ne / Není relevantní.

Publikaci IFRS compliance, presentation and disclosure checklist 2021 si můžete stáhnout zdarma.

Dotazník pro mezitímní závěrky pro rok 2021

Tento dotazník shrnuje požadavky standardu IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví ve formátu, který umožňuje zaznamenat prověrku mezitímní účetní závěrky, přičemž u každé položky je možné uvést Ano / Ne / Není relevantní. Publikace obsahuje požadavky IAS 34 k 31. prosinci 2020.

Publikaci IAS 34 compliance checklist 2021 si můžete stáhnout zdarma.

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right