Právo 

Digitalizace a automatizace mají obrovský potenciál a my chceme být v čele pelotonu, říká Jan Spáčil z Deloitte Legal

„V těžkých dobách přestává být inovace pouhou příležitostí a stává se nutností. V programu regenerace pomáháme klientům dívat se dopředu a překlenout složité období. Pochopit, kam nás například přechod do on-line prostředí posunul a jak čerpat z jeho výhod. Digitalizace a automatizace mají obrovský potenciál a my chceme být v čele pelotonu,“ říká Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal Česká republika. V rozhovoru promluvil také o tom, jak se právní byznys přelévá do on-line prostředí, o úzké spolupráci se start-upy v oblasti LegalTech a také o motivaci mladých talentů.

Na jaře jsme byli mezi prvními firmami, které spustily sérii on-line školení ve spojení s opatřeními vlády v boji s covidem-19. Klientům i veřejnosti jsme poskytovali poradenství zdarma. Jak se to osvědčilo?

Nepamatuji si, kdy jsem v historii měl silnější pocit, že bychom měli být na blízku klientům a pomáhat veřejnosti. Naše globální heslo „Impact that matters“ došlo v tu chvíli svého naprostého naplnění. Jarní vlna v podstatě každodenních webinářů měla vysokou sledovanost, řádově šlo v průměru o vyšší stovky až tisíce účastníků na webinář. Z pražského studia Deloitte se vysílalo 62 webcastů a 18 živých videostreamů, které celkově sledovalo více než 82 tisíc diváků a na nichž se podstatnou částí podílel Deloitte Legal.

Globálně v Deloitte Legal sestavujeme a pravidelně aktualizujeme komplexní seznam opatření souvisejících s covidem v jednotlivých zemích světa, tyto informace je možné najít na našem webu, případně je bezplatně poskytujeme.

Co v této oblasti nabízíme v současné době?

Pro podzim jsme formát „2nd lockdown“ trochu upravili, je interaktivnější a jdeme více do hloubky. Témata jsou podobná jako na jaře: dopady na smluvní vztahy, nájmy, restrukturalizace a insolvence, home office či nároky vůči státu. K poslednímu bodu bych rád podotkl, že určitě populisticky nevoláme po hromadném vznášení nároků vůči státu. Společnosti a jejich statutární orgány by však měly mít jasné informace, aby mohly řádně zvážit, co pro ně vyplývá za povinnosti i ve vztahu ke státu. Je nutné vědět, co mohu a co musím.

V reakci na jarní uzavření ekonomiky přišel Deloitte Legal s programem Regenerace, jehož cílem je ukázat firmám možnosti, jak využít zkušeností a hledat pro svůj byznys nový potenciál. Dívat se na situaci jako na příležitost, nikoliv jen jako na krizi. Jaké byly reakce ze strany klientů?

Program navazoval na témata webinářů a klienti pozitivně hodnotili náš pohled dopředu. Že se nedíváme jen na to, co se teď aktuálně děje a je nutné okamžitě řešit, ale že vyhlížíme, co se bude dít a jak se některé nové věci a procesy v souvislosti s krizí naučit a urychlit je. Chceme pozitivně komunikovat zkušenosti, které jsme všichni získali, využít jich a na základě nich regenerovat. To je to klíčové slovo. Hledat ve fungování a byznysu prvky, které lze změnit a zlepšit. Hledat alternativy, inovovat. Pokud se svět proměnil, tak dobře vnímat, že začíná byznys zítřka a jak se máme měnit my, abychom v něm byli úspěšní.

Co si lze odnést?

Jako příklad uveďme cloud, který má velký potenciál. Přechod do on-linu jeho využití citelně posunul. Jak můžeme těžit z výhod, které nabízí, jak nastavit například nově a plně digitálně HR agendu a související smlouvy a jak toho dosáhnout co nejsnadněji? To jsou otázky, které nás zajímají a klienty posouvají kupředu.

Další příklad je rozdělení pomoci z EU pro vypořádání se s následky pandemie. U nás už teď vládne obava, že prostředky přidělené České republice nestihneme vyčerpat, například z důvodu lhůt v naší legislativě. Rádi bychom pomohli a přemýšlíme, jak by bylo třeba naši legislativu upravit, aby Češi tyto fondy dokázali vyčerpat. Věc se prolíná s naší odborností v oblasti sustainability a životního prostředí, jednoznačných trendů když ne současnosti, tak blízké budoucnosti, na které soustřeďujeme velkou pozornost.

V poslední době do Deloitte Legal nabíráte lidi, běží kampaň „Měníme právní svět“. Co nabízíte mladé generaci a naopak – jak dokážete těžit z jejího přirozeného vztahu k digitálnímu světu?

Ano, cílíme na mladé právníky. Mladým lidem často nestačí dělat kvalitně právo v kanceláři, která má skvělou pověst. Chtějí k tomu ještě další aspekt. Například rozumět byznysu klientů či úzce spolupracovat s jinými profesemi, pracovat v progresivním a inovativním prostředí. To vše jim v rámci Deloitte určitě nabízíme. Spouštíme například program Digital lawyers, ve kterém interně školíme naše lidi v digitálním právu a digitálních aspektech všech ostatních oblastí. Když reálně pro klienta pracujeme na cloudu, neřešíme odděleně jen právní otázku, ale spolupracujeme s odborníky z IT či risk advisory.

Byl bych rád, kdybychom náhled na právo změnili tak, že není pro společnosti pouze pokrytím rizik, ale poskytuje jim přidanou hodnotu. Klienti například zpracovávají velké množství smluv, které procházejí právníci často pouze z pohledu compliance či rizik. Pokud k nim však přistoupíte kreativněji, dokážete z těchto smluv vytáhnout cenná data.

Značka Deloitte Legal vstoupila minulý rok na britský trh. Britští kolegové získali zkušené lidi a zároveň navázali spolupráci s více než desítkou start-upů orientovaných na LegalTech. Nakolik dokážete novinky uvádět do praxe?

Britským kolegům velmi držíme palce. Potkali se asi se stovkou start-upů a spolupráce aktuálně běží se čtrnácti z nich. Některé start-upy jsou propojené s Deloitte Legal, jiné přímo s klienty. Řeší různou problematiku přes dnes již známou automatizaci smluv přes možné on-line vyřizování sporů.

Inovace podporujete na všech frontách – v září jste spoluorganizovali a zaštítili soutěž Deloitte Legal Disruptors Awards. Jaké postupy nebo novinky odborná porota ocenila?

Ocenění ukázalo velkou šíři toho, co může být inovace nebo disrupce – ať už jde například o on-line valné hromady, nebo vybudování role interního právního oddělení tak, aby všichni vnímali jeho přidanou hodnotu. Díky edukaci a systematickému přístupu berou v daném případě obchodníci právní oddělení jako velkou pomoc a naplňují tak přání, které jsem vyslovil výše.

Musím se přiznat, že jsem byl trošku skeptický, když kolegové s nápadem na tuto soutěž přišli. Jsem moc rád, že jsem se nechal přesvědčit. Už jen vyhlášením této soutěže jsme téma otevřeli a kvitovali to následně nejen nominovaní či pětice vítězů, která byla na vítězství skutečně hrdá. Už shortlisty byly zajímavou ukázkou posunu v právních inovacích.

Kladete důraz na bundled solutions – co si pod tím máme představit?

Je to řešení, které není čistě jednooborové. Už jsem to zmiňoval například u cloudu, dalším příkladem je naše úspěšné oddělení byznys integrity, řešící i firemní compliance procesy. Máme týmy s právníky, odborníky na forenzní vyšetřování, risk advisory, kolegy z eDiscovery, kteří pracují s velkými daty. Je to příklad multidisciplinárního řešení, jedné z našich vlajkových lodí, nesoucí obrovské synergie pro klienty.

Mimo své tradiční silné oblasti, jimiž jsou firemní compliance, daňové litigace, transakční poradenství či restrukturalizace a insolvence, vstupujete také do nových vod souvisejících se zmíněným digitálním právem. V čem jsou e-sport, e-kultura nebo e-gaming zajímavé?

Aktuálně se dramaticky ukazuje digitalizační trend jako nezbytná součást našeho života. Zvláště v době, kdy nemůžeme navštěvovat sportoviště nebo divadla, je potřeba hledat alternativu. A pokud se nastavení dobře uchopí z byznysového i právního hlediska, může to mít velký přínos do budoucna. Vezměte v úvahu jen to, že i v normální době je u e-sportovních událostí mnohdy počet on-line sledujících mnohem vyšší, než kolik lidí přijde na stadion. Pokud budeme pomáhat vytvářet legislativu v této oblasti a domýšlet právní aspekty, budeme problematice rozumět a tuto svoji znalost moci sdílet s klienty. Naši jarní on-line debatu o e-sportu sledovalo 13 tisíc lidí, což je ohromné číslo. Tento obor má obrovský potenciál a my chceme být u toho.

Článek vyšel 26. listopadu 2020 v příloze týdeníku Ekonom. (redakčně upraveno)

COVID-19 Deloitte Legal

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right