Technologie 

Distribuce strategie je 80 % nákladů supply chainu

Přemístit věci z bodu A do bodu B. Už na škole nás dokázala tato úloha občas pěkně potrápit, a to jsme zdaleka neměli v příkladu tolik proměnných, jako se jich vyskytuje při řízení dodavatelského řetězce. Design distribuční strategie je nejdůležitější etapou logistiky, která může ovlivnit až 80 % nákladů supply chainu. Tentokrát jsme s našimi klienty debatovali nad tvorbou distribuční strategie.

Koronavirová doba přinesla do zaběhnutých dodavatelských řetězců hodně impulzů a také iniciovala diskuze nad dosud platnými, nicméně často léta neměnnými distribučními strategiemi. Z našich zkušeností víme, že pokud mají naši klienti dopředu rozmyšleno a spočítáno, jak se může měnit jejich distribuce v dalším období, mohou v budoucnu ušetřit a zároveň jsou schopni dostát očekáváním svých zákazníků. Dobrý scénář distribuční strategie jde ruku v ruce s business plánem a s plánovanými investicemi celé firmy, a je tudíž důležité věnovat mu maximální pozornost.

Při tvorbě distribuční strategie je třeba vyřešit mnoho otázek, a to nikoliv po sobě, ale najednou. Ať už jsou to ekonomická rozhodnutí, do nichž spadá budoucí vývoj vaší firmy – zvýšení/snížení budoucího prodeje, posílení postavení na trhu, změna produktového portfolia či expanze na nový trh – anebo logistická rozhodnutí, při kterých musíte vyřešit počet a lokalizaci skladů, jejich funkci, režim zásobování, vozový park a další faktory. Klíčové ale je řešit tyto úlohy komplexně a společně.

Základem je flexibilita

Jak už bylo řečeno v úvodu, koronakrize nám přinesla do distribuční strategie nové výzvy. Kvůli omezeným zdrojům, odstávkám provozu a různým uzavírkám dopravy došlo k přerušení dodavatelských řetězců. Změnilo se nákupní chování zákazníků, a to nejen co do objemu, ale i do struktury jejich nákupních košíků. Restrikce ovlivnily i přerozdělení objemu zboží mezi online a offline prodej, ale i on/off trade prodej například u nápojářů. Nejistota poptávky má v důsledku blížící se recese negativní vliv na přesnost předpovědi prodeje. Jinými slovy, výše zmíněné faktory, které vstupují do distribuční strategie, se změnily zásadně a v podstatě ze dne na den. I z tohoto důvodu je důležité si uvědomit, že distribuční strategie, která představuje dlouhodobý plán na několik let dopředu, musí být pružná. Je potřeba zvažovat různé varianty budoucích scénářů, abyste pak mohli flexibilně reagovat na budoucí dění na trhu.

Už při deseti zákaznících zavážených pomocí pěti aut existuje 37 x 105 variant topologie distribuční sítě. Při rozsáhlejších úlohách je určení optimálního scénáře značně neintuitivní a je potřeba použít softwarový simulační nástroj, který zjednoduší práci s daty a je nezbytný pro tvorbu, ověřování a vyhodnocování různých scénářů distribuční strategie.

Práce s nástrojem pro tvorbu a modelování distribuční strategie probíhá v návazných krocích. Nejprve dojde k importu a zpracování dat, především lokace závozových míst a forecasty prodejů jednotlivých produktů. Poté probíhá příprava scénářů, která je často za účasti top managementu, jenž určuje strategii společnosti a očekávání trhu.

Předposledním krokem je samotná simulace daného scénáře, kde vznikají výstupy jak grafické, tak datové. Abychom si byli jisti, že software počítá dobře anebo že není chyba ve vstupních datech, odladíme s klientem model na nulovém scénáři. Ten popisuje stávající stav („as is“), u kterého známe reálné náklady a můžeme je s klientem zkontrolovat. Ve finále nám už pak nic nebrání v porovnání všech scénářů, které se analyzují z hlediska výkonnosti, nákladů a rizik. Právě srovnání mnoha scénářů je bez sofistikovaného softwaru opravdu nereálné.

Ve výstupech jsme schopni vidět nejen velká čísla ve formě manažerských dashboardů, ale i detaily distribuční sítě, jako jsou konkrétní trasy. Stejně tak jsme schopni predikovat i distribuční strategie, které mohou zahrnovat dopravní stavby dokončené v budoucnu.

Máme za sebou rok ovlivněný pandemickou situací, který přinesl významné změny v distribuci nejen rychloobrátkových produktů: mění se prodeje jednotlivým zákazníkům (směrem nahoru i dolů), mění se struktura prodeje přes různé distribuční kanály (více e-commerce, méně kamenné prodejny), mění se struktura obalů (například pivo se prodává více v plechovkách a v lahvích, méně v sudech).

Zajímá i vás, jak očistit data a predikovat budoucí prodeje? Změnil se objem či struktura prodejů? Nebo intenzita distribuce prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů? Potřebujete zkrátit dodavatelský řetězec, abyste se přiblížili svým zákazníkům? Zakládáte e-shop a chcete nastavit celou logistiku včetně distribuce? Potřebujete vytvořit flexibilní scénář distribučních strategií, abyste mohli pružně reagovat na změny v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Rádi vám pomůžeme najít odpovědi na tyto strategické otázky.

Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Logio s.r.o., spoluautorem textu je Martin Plajner, Head Of Research and Development společnosti.

Digitalizace Strategické plánování

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right