Daně 

Dohoda EUROMED – přechodná pravidla

Společenství EUROMED si klade za cíl podporovat hospodářskou integraci mezi státy EU, jejími sousedy, Severní Afrikou, ale i státy na Blízkém východě. Od září letošního roku začala v rámci tohoto společenství platit tzv. přechodná pravidla původu zboží, která zjednodušují dosavadní pravidla vycházející z regionální úmluvy PEM. Co nová přechodná pravidla znamenají v praxi? A které země z EUROMED k nim již přistoupily?

Nová přechodná pravidla původu

Regionální úmluva o pravidlech původu EUROMED („PEM“ úmluva) je platná již řadu let.  I přes velké snahy o její zjednodušení se ale dlouhodobě její úprava nedařila. Nicméně iniciativa většiny států úmluvy PEM dala vzniknout novým pravidlům původu, která jsou označována jako „přechodná“ pravidla původu. Nově ustanovená přechodná pravidla lze obecně označit za mírnější a výhodnější v porovnání s pravidly původní úmluvy PEM. Lze tak předpokládat, že se významně zvýší objemy výrobků, pro které lze osvědčit preferenční původ dle těchto přechodných pravidel.

Platnost nových přechodných pravidel původu

Nová pravidla vstoupila v platnost již 1. 9. 2021 a jsou uplatňována prozatím mezi některými zeměmi regionu EUROMED, konkrétně mezi EU a Albánií, Gruzií, Faerskými ostrovy, Islandem, Palestinskou autonomií, Jordánskem, Švýcarskem a Norskem. Od 9. září platí tato pravidla také mezi EU a Severní Makedonií. Proces přijímání těchto pravidel u ostatních států uskupení EUROMED probíhá a je v různých fázích procesu. Je proto namístě sledovat aktuální vývoj v této oblasti a včas zareagovat na přijetí přechodných pravidel v dalších zemích.

Co to znamená v praxi?

Dosavadní pravidla úmluvy PEM jsou nadále platná a použitelná. Uplatňování nově stanovených přechodných pravidel není tedy povinné, nýbrž je lze brát jako novou alternativu ke stávajícím pravidlům.

Pokud jste tedy vývozce, který vyváží do zemí, jež se s EU dohodly na přechodných pravidlech, je na vašem uvážení, zda při kalkulaci původu využijete původní pravidla EUROMED, nebo zda využijete přechodná pravidla. Pokud však exportuje do států, které nová přechodná pravidla zatím nepřijala, je nutné se nadále řídit dosud platnými pravidly úmluvy PEM.

Pokud se rozhodnete pro účel kalkulace původu využívat přechodná pravidla, je třeba tuto změnu reflektovat také v dodavatelských prohlášeních, která byste od svých dodavatelů měli vždy vyžadovat. Pro tyto účely tedy není možné používat dodavatelská prohlášení, která vychází z pravidel původní úmluvy a ve kterých se na přechodná pravidla neodkazuje.

Pokud naopak obdržíte dodavatelské prohlášení, které na tzv. přechodná pravidla odkazuje, ale vy hodláte nadále kalkulovat dle původních pravidel, je třeba tuto skutečnost s vystavovatelem dodavatelského prohlášení vykomunikovat a dodavatelské prohlášení nechat převystavit.

S blížícím se koncem roku, tedy obdobím, kdy je vystavována většina dlouhodobých dodavatelských prohlášení, doporučujeme tomuto tématu věnovat zvýšenou pozornost. Nemusí být výjimkou, že výrobky, pro které doposud nebyla vystavována dodavatelská prohlášení z titulu nesplnění podmínek preferenčního původu, se nově do skupiny výrobků s EU původem nominují za uplatnění přechodných podmínek, které jsou v mnoha ohledech mírnější.

Jak vám můžeme pomoci

Rádi vám poskytneme asistenci při posouzení preferenčního původu vašich výrobků či objasníme jakékoliv nejasnosti v oblasti problematiky nových přechodných pravidel původu. Pokud budete mít zájem, jsme připravení rovněž prověřit, která „verze“ kalkulace původu je pro vás nejvhodnější a jak by případně měla být pozměněna dodavatelská prohlášení, aby nebyla v případě kontroly ze strany celní správy rozporována.

Zahraniční obchod dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right