COVID-19  Právo 

Dopady krizových opatření a odpovědnost státu: Kdy vzniká podnikatelům nárok na náhradu škody?

Opatření spjatá s pandemií koronaviru způsobila řadě podnikatelů komplikace nejrůznějšího charakteru. Pro většinu z nich však znamenala především finanční ztrátu. A přesně pro ně tu je právní institut náhrady vzniklé škody, který by měl podnikatelům pomoci nastalý ekonomický útlum překlenout. Legislativa se však v reakci na rychlý sled událostí dynamicky proměňuje a zorientovat se v ní není vždy snadné. Kdy nárok na náhradu skutečně vzniká a jak jej uplatnit?

Do pravidel ohledně náhrady škody navíc svým rozhodnutím zasáhl mimo jiné i Městský soud v Praze. Co z jeho rozsudku vyplývá? Soud především konstatoval, že Česká republika měla v nouzovém stavu jednat podle krizového zákona. Soud se dále zaměřil na identifikaci nezbytné intenzity zásahu státu do základních lidských práv a podpořil princip předvídatelnosti jednání státu (předně zakázal účelově volit kompetenční předpis). V praxi to mimo jiné znamená, že tímto rozsudkem – zrušením napadených rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pro nezákonnost – byla splněna i jedna z podmínek pro uplatnění případných nároků na náhradu škody podle zákona o odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup.

Jaké jsou předpoklady pro odškodnění a přiznání náhrady škody podle krizového zákona?

 • Podnikatel byl zasažen provedenými krizovými opatřeními státu (např. jeho provozovna byla uzavřena).
 • Podnikateli prokazatelně vznikla škoda.
 • Škoda vznikla v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními státu.
 • Nebyly splněny negativní podmínky, tzn. poškozený si škody nezpůsobil sám.

Poslouchejte naše webcasty živě nebo ze záznamu

Všechny naše semináře jsme z důvodu koronavirové pandemie přesunuli do online světa! Webináře na nejrůznější témata z oblastí práva, byznysu, daní, účetnictví, HR, vzdělávání a řady dalších tak nyní najdete na stránkách akce.deloitte.cz.

A nezapomeňte si ze záznamu pustit také náš webcast Odpovědnost státu za škodu způsobenou krizovými opatřeními.

V některých případech může také právo na náhradu škody vzniknout, pokud stát vydal nezákonné rozhodnutí nebo provedl nesprávný úřední postup, čímž došlo k finančnímu poškození podnikatele. V takovém případě musí být pro vznik nároku přítomny následující předpoklady:

 • Rozhodnutí státu/soudu/instituce bylo zrušeno pro jeho nezákonnost.
 • Podnikateli prokazatelně vznikla škoda.
 • Škoda vznikla v souvislosti s uvedeným nezákonným rozhodnutím.
 • Je dána aktivní legitimace, tzn. podnikatel se účastnil předchozího řízení.
 • Všechny procesní prostředky byly vyčerpány.

V případě, že se dotyčný podnikatel rozhodne uplatnit nárok na náhradu škody podle jednoho z uvedených postupů, musí si předně řádně připravit potřebnou dokumentaci. Spolu s žádostí o uplatnění nároku bude předkládat také dokumenty prokazující vzniklou škodu, dále důkazy prokazující jednání s cílem eliminovat dopady krize a plnění tzv. prevenční povinnosti (např. krizové plány, dokumentace o opatřeních pro zmírnění dopadů apod.) a dokumenty prokazující ušlý zisk (např. obchodní plány, evidence nákladů a tržeb, znalecké posudky atd.).

Nejste si jistí, zda i vaší firmě vzniká nárok na náhradu škody? Potřebujete pomoct s přípravou potřebné dokumentace nebo přímo se samotným uplatněním? Obraťte se na naše odborníky z Deloitte Legal, kteří vám rádi nabídnou pomocnou ruku.

Náhrada škody COVID-19 Koronavirus dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right