Daně 

E-fakturace posunuta na 2030: Proč byste neměli čekat?

Dne 14. května 2024 byla na úrovni Evropské unie (ECOFIN) diskutována novela směrnice k DPH. Tato novela obsahuje tři hlavní pilíře zaměřené na modernizaci a zjednodušení daňového systému v EU. Prvním pilířem je e-fakturace, druhým pilířem jsou pravidla DPH pro platformy a e-shopy a třetím pilířem je zjednodušení s využitím jednotné registrace k DPH na úrovni EU. Tento článek se blíže zaměřuje na pilíř první – e-fakturaci.

Tento pilíř navrhuje zavedení e-fakturace v rámci dodávek zboží a služeb v celé EU a směřuje k harmonizaci e-reportingu a e-fakturace. Oproti původnímu návrhu došlo k několika důležitým změnám. Termín zavedení e-fakturace byl posunut na 1. července 2030, což poskytuje firmám (plátcům DPH) více času na přípravu a přechod k elektronické fakturaci. Čas na vystavení faktury byl prodloužen na 10 dní oproti původním dvěma dnům, což umožňuje firmám větší flexibilitu a čas na správné zpracování faktur. Novinkou jsou také tzv. hybridní faktury, které kombinují e-fakturu ve strukturované podobě s PDF formou. Tento formát usnadňuje čitelnost pro lidské oko a zároveň splňuje požadavky na elektronickou fakturaci.

Firmy by však neměly zůstat v klidu, i když byl termín zavedení celoevropské e-fakturace prodloužen o dva roky. Mnoho zemí již totiž pokročilo v digitalizaci fakturace, například Belgie, Polsko, Rumunsko, Německo, Francie a Španělsko. Společnosti by tedy měly zmapovat své transakce a trhy, kde působí, a vytvořit strategii elektronické fakturace. Tato strategie by měla zahrnovat jednoznačnou architekturu řešení e-fakturace, která by měla být úzce propojena s klíčovými procesy firmy, jako jsou Accounts Payable (AP) a Accounts Receivable (AR). Firmy by měly využít potenciál této změny k automatizaci těchto procesů – a díky tomu zvýšit efektivitu a snížit chybovost.

Při výběru vhodného řešení mají firmy několik možností. Mohou integrovat elektronickou fakturaci do svého stávajícího účetního systému, využít lokálních národních řešení nebo implementovat komplexní systém elektronické fakturace na globální úrovni. Každý přístup má své výhody a je třeba zvážit specifické potřeby a možnosti jednotlivých firem.

Společnosti by měly být proaktivní a připravit se na nadcházející změny v oblasti e-fakturace. Správná strategie a včasná implementace mohou přinést mnoho výhod, včetně zvýšení efektivity a automatizace klíčových procesů. Přechod na elektronickou fakturaci není pouze o splnění legislativních požadavků, ale také o využití příležitosti k modernizaci a zlepšení interních procesů.

Pokud aktuálně danou problematiku řešíte, neváhejte kontaktovat náš daňově technologický tým, který vám s přípravou a implementací rád pomůže.

Elektronická komunikace Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right