Udržitelnost  Účetnictví 

ECB zveřejnila výsledky klimatických zátěžových testů pro rok 2022

Přibližně 60 % bank zatím nemá dobře integrovaný rámec zátěžového testování klimatických rizik. Většina bank jej sice zavést plánuje, ale pouze ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jak jsou banky připraveny na klimatická rizika, jaké jsou jejich silné a slabé stránky v oblasti interního testování a na co se musí zaměřit do budoucna, to odhalily zátěžové testy, které realizovala Evropská centrální banka.

Výsledky zátěžových testů klimatických rizik zveřejnila Evropská centrální banka (ECB) 8. července 2022. Hlavním cílem zátěžového testu bylo identifikovat klíčová rizika, kterým banky čelí s ohledem na riziko přechodu a fyzické riziko. Současně se ECB zaměřila také na screening bank a úrovně maturity jejich interních rámců zátěžového testování klimatických rizik, schopnost sledovat rizikové faktory a provádět projekce zátěžových scénářů.

Výsledky přinesly řadu zajímavých informací o fungování bank, zejména odhalily nutnost zaměřit se na strategická a regulatorní rizika. Například přibližně 40 % bank uvedlo, že má sice zavedený rámec zátěžového testování klimatických rizik, ale více než 50 % z nich však přiznává, že strategie/cíle v oblasti klimatu pro podnikové protistrany či detailní údaje o umístění (např. umístění ústředí / hlavních výrobních závodů) nejsou interně k dispozici příslušným byznysovým oblastem. Navíc 3 ze 4 bank se zavedeným rámcem zátěžového testování klimatických rizik nezajišťuje nezávislost mezi procesy vývoje a validace, 40 % bank v rámci ověřování rámce také neprovádí interní audit.

EIOPA zveřejnila scénář klimatického zátěžového testu penzijních fondů

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: EIOPA zveřejnila scénář klimatického zátěžového testu penzijních fondů

Metodika testování a důsledky pro banky

Již při zveřejnění zátěžového scénáře ECB uvedla, že vzhledem k pilotní verzi zátěžového testu nebudou s jeho výsledky spojeny žádné dodatečné kapitálové požadavky a do hodnocení SREP se promítnou nepřímo a kvalitativně.

Ve svém hodnocení ECB analyzovala také kvalitativní a kvantitativní informace, jako jsou aspekty související s governance, dostupností dat, relevancí kanálů transmise, kapacitou pro vývoj vlastních zátěžových scénářů, pokrytím tříd aktiv, sektorovou koncentrací příjmů, financováním emisí skleníkových plynů a hypotetickou projekcí zátěžového testu.

Připravenost bank v klíčových rámcích zátěžového testování klimatických rizik

Udržitelné financování

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right