Daně 

ETIAS aneb co se chystá pro cizince bez vízové povinnosti

Slyšeli jste již o pojmu ETIAS? Pokud ne, pak o něm jistě brzy uslyšíte. ETIAS neboli European Travel Information and Authorization System je nový systém Evropské unie pro cestovní informace a povolení, který se bude vztahovat na cizince ze třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti. Ti budou nově muset před cestou do schengenského prostoru získat elektronické cestovní povolení. Spuštění systému se plánuje na rok 2024.

Jak to cizinci bez vízové povinnosti mají nyní a co ETIAS změní?

Nyní je praxe taková, že cizinci, kteří vůči zemím Schengenské dohody nemají vízovou povinnost, mohou cestovat do těchto zemí bez víza, pouze s cestovním pasem. Seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti, byl stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 a k dnešnímu dni je jich na tomto seznamu přibližně 60. Tyto cesty za účelem turismu, návštěv, zdravotních či obchodních cest není třeba nijak předem ohlašovat či schvalovat. Na základě bezvízového styku může cizinec v schengenském prostoru (i opakovaně) pobývat po dobu max. 90 dnů v uplynulých 180 dnech a nejpozději 90. den musí území schengenského prostoru opustit. Nicméně pokud cizinec pobývá v takové schengenské zemi, která má se zemí jeho původu sjednanou samostatnou bilaterální bezvízovou dohodu, může se za určitých podmínek v dané zemi zdržet nad rámec zmíněného nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Se zahájením systému ETIAS budou tyto osoby nově muset před cestou do schengenského prostoru získat cestovní povolení, a to prostřednictvím žádosti podané online. Každá taková žádost bude podléhat administrativnímu poplatku ve výši 7 eur. Získané cestovní povolení bude platné po dobu 3 let nebo do konce období platnosti cestovního dokladu zaregistrovaného žadatele, podle toho, co nastane dříve.

Jak by ETIAS měl fungovat a k čemu sloužit?

ETIAS lze v podstatě přirovnat k systému ESTA v případě cestování cizinců bez vízové povinnosti do USA či cestovní registrace eTA při cestách do Kanady, které fungují na podobném principu.

Zavedení systému ETIAS umožní příslušným orgánům zemí Schengenské dohody provádět předběžné kontroly této kategorie cizinců, kteří cestují do schengenského prostoru, a v nezbytných případech jim cestovní povolení odepřít. Systém má napomoci posílení vnitřní bezpečnosti EU, předcházení nedovolenému přistěhovalectví, ochraně veřejného zdraví a v neposlední řadě i omezení zdržení na hranicích. Systém totiž bude moci prostřednictvím srovnání údajů s databázemi EU (např. SIS, VIS, EUROPOL DATA, EURODAC, ECRIS) a Interpolu identifikovat osoby, které mohou v některé z uvedených oblastí představovat riziko, a to ještě předtím, než se tyto osoby dostanou na vnější hranice schengenského prostoru. Očekává se, že u většiny žádostí nebudou zjištěny žádné záznamy a cestovní povolení bude vydáno během několika minut. Bude-li však nalezen určitý záznam nebo prvek vyžadující další šetření, žádost manuálně zpracují příslušné orgány max. do 96 hodin od jejího podání, případně od dodání dodatečně vyžádaných informací.

Letečtí a námořní dopravci budou muset před cestou zkontrolovat, zda státní příslušníci třetích zemí, na něž se požadavek cestovního povolení vztahuje, platné cestovní povolení skutečně mají.

Jak se projekt ETIAS vyvíjel a v jaké fázi je nyní?

Právní postupy pro schválení systému ETIAS začaly v roce 2016. Dne 5. září 2018 pak Rada EU přijala nařízení, kterým byl systém zřízen. Následovala četná vyjednávání o pravidlech fungování, propojení ústředního systému ETIAS s příslušnými databázemi EU apod. Přijetí finálních legislativních kroků je stále v procesu. Na konci ledna 2022 ukončila první skupina operátorů centrální jednotky ETIAS tříměsíční školicí program a nyní dochází k testování systému, zpracování prvních žádostí a identifikaci a nápravě problémů. Očekává se, že povinnost cizinců bez vízové povinnosti žádat o cestovní povolení bude spuštěna v roce 2024.

Pro koho bude vyřízení ETIAS povinné?

  • pro státní příslušníky třetích zemí (zemí mimo EU), kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti

Jaký bude poplatek za cestovní povolení a jak dlouho bude platné?

  • při podání žádosti bude třeba uhradit poplatek 7 eur
  • cestovní povolení bude platné po dobu 3 let nebo do konce období platnosti cestovního dokladu žadatele (podle toho, co nastane dříve)

Vývoj přípravy systému ETIAS budeme i nadále sledovat a o jeho spuštění vás budeme včas informovat. S praktickými dotazy ohledně vyplňování elektronického cestovního povolení vám členové imigračního týmu Deloitte v budoucnu rádi pomohou.

ETIAS Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right