Deloitte živě 

Eva Pavlíková: Za pomalou digitalizací stojí chybějící know-how i nezájem dodavatelů přenášet kompetence do veřejné správy

Za poslední rok sice Česko pod vlivem pandemie uspíšilo digitalizaci klíčových procesů ve veřejné správě, pokud jde ale o úroveň inovací, pak v evropském kontextu stále zaostává. Největší úskalí pomalé digitalizace? Chybějící know-how ve státní správě, nezájem dodavatelů přenášet kompetence do veřejné správy či fakt, že ne vždy je digitalizace skutečnou prioritou vlády. Přinášíme rozhovor s Evou Pavlíkovou, CEO organizace Česko.Digital, která vystoupila na první konferenci CzechSetGo! zaměřené na eGovernment: digitální stát jako driver inovací a růstu.

„V naší veřejné správě máme mnoho šikovných úředníků, kteří chtějí přinášet změny a inovovat, ale není jich dost, aby byli schopni inovace rozvíjet nebo je vůbec realizovat,“ říká Eva Pavlíková, šéfka organizace Česko.Digital na otázku, proč se státu nedaří efektivněji začleňovat inovace do svých procesů a být tak více digitální. A doplňuje, že „vedle chybějící kompetence je to v případě digitalizace také nedostatečná znalost a know-how, které často zůstávají u dodavatele (tzv. vendor lock-in). Ten však o přenos kompetence do veřejné správy nemá zájem.“

Připojte se k iniciativě CzechSetGo! Připojte se k digitalizaci Česka.
Druhá ze série konferencí se zaměří na budoucnost práce a vzdělávání.

Evo, během posledního roku se snad už každý mohl přesvědčit o tom, že digitalizaci státní správy je naprostou prioritou. Proč to ale pořád nejde tak, jak bychom si představovali?

V některých případech za to může samotná digitalizace, která často opravdu přinese více práce, a pokud za digitalizací vidíme nutnost nového informačního systému, potom se úředníkům nelze divit. Inovace a digitalizace je hlavně o změně myšlení a řízení změny, to se často nedaří ani ve velkých firmách. A státní správa je taková velikánská firma, nebojím se říct tanker, jehož změna směru stojí opravdu velké a dlouhodobé úsilí.

Aktuální situaci digitalizaci akcelerovala. Co je pro Česko pro nejbližší dobu klíčové a jak tyto poznatky dále využít?

Celou situaci kolem pandemie vnímáme rozhodně pozitivně. To, že se podařilo realizovat projekty jako Chytrá karanténa nebo Covid portál je výborná zpráva. Kritici mohou namítnout, že to není dost, ale každý pozitivní příklad pomůže ukázat cestu dalším, kam až se dá dojít a inspirovat.

Velmi silně také vnímáme prohlubující se spolupráci veřejné správy a neziskového sektoru, kterou velmi oceňujeme. Veřejná správa si uvědomuje, že má svoje limity pomoci a v rámci boje s pandemií si to také mohli zažít občané Česka. A z tohoto pohledu to vnímáme jako vynikající příležitost ve společnosti nově definovat, co to pro nás digitalizace znamená, a jak ji využít, abychom takovou situaci boje s pandemií už nemuseli opakovat.

4 kroky na cestě k digitalizaci Česka podle Evy Pavlíkové

  1. Je potřeba najít shodu v tom, co přesně digitalizace státu znamená, a čeho chceme dosáhnout. O digitalizaci tady mluvíme už roky, za tu dobu se ale společnost a cíle proměňují. Digitalizace musí být chápána jako prostředek k zjednodušení a zefektivnění, nikoliv jako cíl.
  2. Dobře vysvětlovat cíl digitalizace úředníkům a široké veřejnosti a vytyčit společnou cestu, protože bez spolupráce obou stran nebudeme schopni dobrého výsledku dosáhnout.
  3. Zaměřit se na kompetence a rozvoj dovedností na obou stranách, protože bez posílení kompetencí nebude možné digitalizaci dobře realizovat, a hlavně dlouhodobě rozvíjet.
  4. Digitalizace musí být prioritou vlády, to je možná to nejdůležitější.

Organizaci Česko.Digital tvoří komunita expertních dobrovolníků, kteří vytvářejí projekty zaměřené na akceleraci digitalizace a inovací ve státních a neziskových organizacích. Jak to probíhá v praxi?

Zjednodušeně se věnujeme všem problémům, které ve společnosti právě rezonují. Díky spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi i zapojením naší komunity téměř jako první víme, co naše česká společnost právě potřebuje a řeší – ať je to vzdělávání, zdraví a duševní péče, finanční gramotnost, digitalizace ve veřejná správě a samosprávě. Pozornost odborníků a veřejnosti se nám daří získávat skrz realizované projekty, které společnosti pomáhají jako například Učíme online, Dáme roušky nebo Covid portál. Pomáhá také naše zaměření na rozvoj komunit v oblasti civic-tech, v této chvíli jsme největší dobrovolnickou civic-tech organizací v Evropě.

Ambicí Česko.Digital je přicházet se zcela novým konceptem fungování neziskovky. Jak se vám daří naplňovat vaše záměry? V čem jsou největší úskalí, pokud to převedeme na české prostředí?

Neziskové organizace nemají ve společnosti zrovna dobré jméno a hrají přitom velmi důležitou roli ve společnosti. Řeší problémy, které stát řešit nechce nebo nemůže, a zároveň je jejich cílem pomoci palčivé problémy ve společnosti řešit. Když jsme společně s Kubou Nešetřilem a Radkou Horákovou stavěli principy organizace, náš záměr byl změnit dvě zažité oblasti – pomoci neziskovým organizacím i státu v digitalizaci a inovaci skrz expertní dobrovolnictví, a přinést do neziskového prostředí nové peníze.

Jak se vám daří naplňovat vaše záměry?

Expertní dobrovolnictví nám dělá velkou radost, protože za téměř dva roky fungování se k nám připojilo více než 4000 expertních dobrovolníků, zrealizovali jsme více jak 5 projektů – např. již zmíněné Dáme roušky, Učíme online nebo Cityvizor. Probíhající pandemie téma dobrovolnictví akcelerovala a ukazuje cestu k dospělejší a vzdělanější společnosti. Ve financování se nám zatím nedaří tak úspěšně, protože tématu expertního dobrovolnictví jako nedílnou součást CSR a vzdělávání a rozvoji zaměstnanců zatím rozumí méně firem, než bychom si přáli.

CzechSetGo Digitalizace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right