Daně 

Evropská komise aktualizovala seznam celních suspenzí a kvót

Pozastavení cel (jinak též celní suspenze) spolu s celními kvótami umožňují podnikům v EU výrazně snížit náklady na cle, které by jinak musely vynakládat při dovozu materiálů nebo polotovarů nutných pro výrobu. Celní suspenze a kvóty umožňují podnikům dovážet suroviny, polotovary, části a součásti, jež nejsou na trhu EU dostupné, přičemž díky suspenzím a kvótám je u tohoto vybraného zboží clo pozastaveno, a jeho výše je tak po dobu platnosti suspenze či kvóty obvykle nulová. Suspenzi lze získat také pro výrobní stroje.

Evropská komise na základě žádostí jednotlivých dovozců pravidelně seznam suspenzí a kvót rozšiřuje, přičemž poslední aktualizace vstoupila v platnost k 1. lednu 2024.

Suspenze i kvóta může být využívána jakýmkoliv dovozcem. Zatímco u suspenze nehrozí riziko jejího vyčerpání, u kvót je nastaven systém, kdo dříve přijde, ten je dříve na řadě a má tak nárok na snížení celních nákladů. Po vyčerpání stanoveného množství se na dovoz zboží vztahuje standardní celní sazba. Z těchto důvodů je velmi žádoucí pravidelně revidovat možnost využití existujících suspenzí či kvót pro vámi dovážené výrobky.

Legislativa navíc umožňuje požádat o uplatnění celní suspenze i zpětně, pokud v době dovozu předmětného zboží byla suspenze již v platnosti. Obdobně i o čerpání kvót lze zažádat dodatečně, pokud kvóta nebyla již vyčerpána jinými dovozci. Clo, které jste při dovozu zboží zaplatili, tak lze získat zpět. Doporučujeme proto provádět pravidelné revize seznamu suspenzí a kvót.

Můžou se suspenze a kvóty týkat také vaší společnosti?

O suspenzi nebo celní kvótu si může zažádat jakákoliv společnost, která dovážený výrobek používá jako surovinu, polotovar nebo komponent pro vlastní výrobu. Podmínkou však je, aby roční hodnota nevybraného cla činila minimálně 15 000 eur. Nezbytnou podmínkou je také prokázání nemožnosti, popř. obtížnosti pořízení daného zboží na unijním trhu. Žádosti o suspenzi či kvótu se předkládají 2 x ročně, přičemž nejbližší termín pro podání žádosti je 14. února 2024.

Jak vám můžeme pomoci?

Naši celní specialisté poskytují následující služby:

  • poradenství v této oblasti;
  • asistence s přípravou žádosti o suspenzi či celní kvótu;
  • revize možnosti zpětného využití již platné suspenze a celní kvóty;
  • asistence s přípravou žádosti o vrácení již zaplaceného cla v případě, že bude identifikována příležitost zpětného využití existující suspenze či kvóty a asistence při jednání s celní správou v této problematice.
Clo dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right