Právo 

Evropská komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k Japonsku

Evropská komise dne 23. ledna 2019 přijala rozhodnutí, které umožňuje volný pohyb osobních údajů mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru a Japonskem. Jedná se o první „adequacy decision“ vydané podle GDPR. Japonsko přijalo odpovídající rozhodnutí a tak i evropské podniky mohou profitovat z volného pohybu údajů s Japonskem.

Rozhodnutí o odpovídající ochraně znamená, že třetí země prostřednictvím svých zákonů nebo mezinárodních závazků poskytla dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Japonsko nedávno modernizovalo své zákony v této oblasti a tím se tak přiblížilo požadavkům evropských norem. Záruky přijaté Japonskem zahrnují ochranu citlivých údajů, podmínky pro další předávání evropských údajů z Japonska do jiné třetí země, dohled nad přístupem japonských veřejných orgánů k osobním údajům z EU pro účely národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva a mechanismy pro vyřizování stížností.

Rozhodnutí se vztahuje na veškeré předávání dat do Japonska. Předávání nevyžaduje žádné zvláštní povolení a správci a zpracovatelé osobních údajů v EU již nemusejí poskytovat záruky dle článku 46 GDPR, jako jsou závazná podniková pravidla nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatá Komisí. Subjekty, které až doposud předávaly osobní údaje do Japonska na základě Data Transfer Agreements, by tak měly zrevidovat smluvní dokumentaci a odstranit nadbytečná ustanovení a na ně se vážící závazky.

Rozhodnutí značně usnadňuje výměnu dat mezi nadnárodními organizacemi a společnostmi, které používají zpracovatele v Japonsku. Odpovídající rozhodnutí na Japonské straně pak pro evropské společnosti otevírá přístup ke 127 milionům japonských spotřebitelů.

Rozhodnutí je účinné od 23. ledna 2019.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right