Poradenství 

Evropská unie zavádí jednotnou legislativu pro trh s kryptoaktivy

Až donedávna nebyl trh s kryptoměnami na úrovni EU regulován, což mělo za následek rozdílné vnitrostátní právní předpisy v jednotlivých členských státech. Vyřešit tuto situaci se podařilo pomocí jednotného legislativního rámce MiCA, který dostal svůj finální souhlas od Evropského parlamentu 20. dubna. Text nyní bude muset před zveřejněním v Úředním věstníku EU (pouze formálně) schválit Rada, nová legislativa pak vstoupí v platnost o 20 dní později. Od data schválení budou mít regulatorní orgány unie 12 až 18 měsíců na to, aby stanovily konkrétní technické standardy.

MiCA je hlavní iniciativou EU pro řešení nezajištěných kryptoaktiv, stablecoinů, obchodních systémů a peněženek, které kryptoaktiva uchovávají. Hlavním cílem nařízení je chránit spotřebitele před riziky spojenými s investováním do kryptoaktiv a zabránit podvodným schématům. Rovněž stanovuje odpovědnost poskytovatelů služeb za ztrátu kryptoaktiv.

Podle nových povinností dále budou muset mít poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoměnami povolení k činnosti v EU a emitenti stablecoinů budou muset vytvořit likvidní rezervu odpovídající hodnotě emitovaných tokenů. Na dodržování těchto předpisů bude dohlížet Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a povede veřejný rejstřík poskytovatelů, kteří předpisy nedodržují.

Vydávání tokenů vázaných na aktiva, které jsou založené na neevropských měnách jako formy platby, bude omezeno a emitenti musí mít sídlo v EU, aby byla chráněna měnová suverenita. Účastníci trhu s kryptoaktivy budou mimo jiné nuceni podávat zprávy o svém dopadu na životní prostředí.

Na závěr je třeba podotknout, že MiCA se nevztahuje na již regulovaná kryptoaktiva a na nepeněžité tokeny (NFT), jako jsou například digitální aktiva představující umění, hudbu a videa, pokud nespadají do stávajících kategorií kryptoaktiv.

Kategorie kryptoaktiv

  • Užitné tokeny: slouží k digitálnímu přístupu k určitému zboží nebo službě a jsou přijímány pouze vydavatelem tohoto tokenu. Tato kryptoaktiva mají nefinanční účely.
  • Tokeny vázané na aktiva: mají za cíl udržet stabilní hodnotu navázáním na několik měn, komodit, kryptoaktiv nebo koš takových aktiv. Tato kryptoaktiva se často používají jako platební prostředek a jako uchovatelé hodnoty.
  • Elektronické peněžní tokeny: jsou primárně používány jako platební prostředek a stabilizují svou hodnotu navázáním pouze na jednu fiat měnu. Tato kryptoaktiva fungují jako elektronická náhražka za mince a bankovky a používají se k provádění plateb.

Jak vám můžeme pomoci?

Nejste si jistí, jak se na povinnosti, které legislativa MiCA přináší, připravit? Obraťte se na nás! Naši odborníci vám rádi pomůžou s implementací nových řešení i se zavedení procesů potřebných pro dodržení předpisů vycházejících z nového nařízení. Nabízíme komplexní, holistické služby – od GAP analýzy přes minimalizaci rizik až po samotnou implementaci.

Regulační technické normy

EBA v rámci svého Work Programme 2023 vydala předběžný seznam regulačních technických norem, na kterých bude tento rok pracovat. Seznam obsahuje pouze ta delegovaná nařízení, která měla být vydána ke 3. kvartálu roku 2023:

RTS white paper (consultation paper (CP))
RTS on information to be submitted in an application for authorisation to issue ARTs (CP)
ITS on information to be submitted in an application for authorisation to issue ARTs (CP)
GL suitability members of the management body and qualifying holdings (issuers of ARTs) (CP)
RTS on use of ARTs as a means of payment (CP)
RTS complaints handling (CP)
RTS conflicts of interest (CP)
RTS governance arrangements (CP)
RTS own funds (CP)
RTS liquidity (reserve assets ARTs) (CP)
RTS highly liquid financial instruments (CP)
RTS acquisitions of QHs (CP)
RTS supplemental requirements for issuers of significant ARTs (CP)
GL stress testing (CP)
GL recovery/redemption plans (CP)
GL classification of crypto-assets (joint ESA mandate) (CP)
RTS supervisory colleges (CP)
Kryptoměna EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right