Daně 

Finanční správa má snadný přístup k informacím. „Velký bratr“ vidí i na příjmy fyzických osob

Dávno pryč jsou doby, kdy finanční úřad nacházel „zapomenuté“ příjmy poplatníků jen při konkrétní daňové kontrole. Díky digitalizaci a využití technologií v mnoha oblastech činností si nyní finanční úřad najde to, co potřebuje, daleko snadněji – anebo tuto informace získá dokonce automaticky.

Příkladem aktivního přístupu finančních úřadů je kauza dodaňování příjmů dosahovaných přes Airbnb. Z dat získaných od Airbnb může finanční správa snadno dohledat, jaké příjmy by měli poplatníci zdanit, a pokud tak neučinili, vyzvat je k nápravě. Další přímou spolupráci slibuje Uber. U obou elektronických platforem je pro finanční úřad výhodou, že evidují veškeré údaje potřebné pro doměření daně. Takto pokračovat bychom mohli v mnoha dalších oblastech, včetně např. zprostředkování obchodů přes Aukro, a společnosti či portály, které umožňují placenou spolujízdu.

Finanční správě však někdy stačí jen čekat a informace přijdou samy: díky mezinárodním iniciativám, jako jsou FATCA (pocházející z USA), Common Reporting Standard (přijatý OECD) a směrnice o administrativní spolupráci Evropské unie, získá najednou konkrétní údaje o příjmech fyzických osob. Dle zkušeností z praxe pak vyzývá zaměstnance, kteří zapomněli např. na příjmy z opčního programu od mateřské společnosti jejich českého zaměstnavatele, aby podali daňové přiznání a doplatili dlužnou daň, včetně penále za doměření daně a úroku z prodlení za pozdní zaplacení.

Stále více se proto vyplatí nezapomínat na jakékoliv druhy příjmů plynoucí z kteréhokoliv zdroje – pokud si nejste jisti, jak by se vaše příjmy měly správně zdaňovat, doporučujeme poradit se s daňovým poradcem dříve, než se na vás obrátí finanční úřad.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Přímé daně dReport zpravodaj Finanční správa Finanční uřad

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right