Daně 

Finanční úřad vás nemůže kontrolovat donekonečna

Finanční úřady mohou daňové subjekty kontrolovat a doměřit jim daň pouze ve lhůtě pro stanovení daně. Běh této lhůty přitom stále vyvolává otázky. K jedné z nich se v nedávné době vyslovil i Nejvyšší správní soud, když uvedl, že žádost o mezinárodní spolupráci v některých případech nestaví lhůtu pro stanovení daně. Toto rozhodnutí bude mít zásadní dopady. Některé probíhající daňové spory totiž mohou skončit tím, že finanční úřad nebude schopen doměřit daň právě z důvodu prekluze.

Základní lhůta pro stanovení daně je tříletá a běží od uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud finanční úřad během této doby zahájí daňovou kontrolu, začíná běžet nová tříletá lhůta. Daňový řád upravuje i další skutečnosti, které různým způsobem modifikují běh lhůty pro stanovení daně, po jejímž uplynutí zaniká možnost jakýmkoliv způsobem upravit výši daně. Jednou ze skutečností, která staví lhůtu pro stanovení daně, je žádost o mezinárodní spolupráci. Toto tzv. mezinárodní dožádání je přitom v rámci daňových kontrol standardně využíváno k získávání relevantních informací od správců daně v zahraničí, a v mnoha případech proto může prodloužit lhůtu pro stanovení daně.

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozhodnutí korigoval způsob, jakým má být lhůta pro stanovení daně v případě mezinárodního dožádání vypočítávána. Ustanovení, podle kterého neběží lhůta pro stanovení daně ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost, byla do daňového řádu zakotvena až s účinností od 1. ledna 2014. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud konstatoval, že pokud lhůta pro stanovení daně začala běžet před tímto datem, není možné ji prodloužit z důvodu využití mezinárodního dožádání.

Lze očekávat, že toho rozhodnutí bude mít zásadní dopady na probíhající daňové spory. Případy, na které se toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vztahuje, se totiž mohou stále nacházet u Odvolacího finančního ředitelství či soudu. Tyto orgány přitom mají povinnost případnou prekluzi zohlednit. Pokud by v důsledku tohoto výkladu skutečně došlo k uplynutí lhůty pro stanovení daně, předmětné dodatečné platební výměry by byly zrušeny a správce daně by ztratil jakoukoliv možnost doměřit daň.

Zůstává přitom nejasné, na jaké všechny případy toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dopadá. V tomto směru jsme již zaznamenali částečně protichůdná rozhodnutí krajských soudů a lze proto předpokládat, že spory o běh lhůty pro stanovená daně budou pokračovat před Nejvyšším správním soudem.

Nenechte si ujít…
Pokud vás zajímá pohled soudce Nejvyššího správního soudu a dalších odborníků na řešení daňových sporů na tuto a řadu dalších aktuálních daňových otázek, srdečně vás zveme na seminář „Má smysl se bránit“ konaný dne 21. května 2018 za účasti soudce Nejvyššího správního soudu pana Karla Šimky.

Finanční uřad

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right