Účetnictví 

Ilustrativní účetní závěrka podle standardů IFRS ve znění přijatém v EU za rok 2023

Na webových stránkách Deloitte nyní naleznete vzorovou konsolidovanou účetní závěrku dle účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií, kterou připravila pražská kancelář společnosti Deloitte v češtině i angličtině.

Tato verze, která je ke stažení na webu Deloitte, je určena společnostem, jež připravují svou účetní závěrku v souladu s účetními standardy IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za účetní období končící 31. prosince 2023.

Tato ilustrativní účetní závěrka nezachycuje dopad nových a novelizovaných standardů, které nejsou závazně účinné v EU od 1. ledna 2023.

Verze ilustrativní konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s účetními standardy IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2023 je k dispozici na www.iasplus.com.

Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right