Daně 

Investiční pobídky budou mít nová pravidla

V pátek 7. června 2019 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk č. 298 z 8. října 2018. Účinnost novely zákona lze očekávat přibližně od září 2019. Schválená novela zákona bude tvořit základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Většinu všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky bude upravovat vládní nařízení, a to flexibilně dle hospodářské situace a potřeb na pracovním trhu.

Po novelizaci zákona o investičních pobídkách bude podpora směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou, která má být zajištěna zejména podmínkou vyššího podílu zaměstnanců s vyšší mzdou a vysokoškolským vzděláním nebo spoluprací s vysokými školami a výzkumnými organizacemi, případně investicemi do projektu výzkumu a vývoje. Tyto podmínky by se neměly vztahovat na projekty realizované v tzv. postižených regionech s vyšší nezaměstnaností.

Bude nutný souhlas vlády

Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají technologická centra a centra strategických služeb, a to formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické akce.

Pro investiční záměry podané před účinností novely budou platit stávající podmínky pro získání investiční pobídky.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right