Daně 

Investiční pobídky s novými pravidly

Český prezident podepsal vládní novelu zákona o investičních pobídkách a dne 22. srpna 2019 byla schválená legislativa zveřejněna ve sbírce zákonů. Kromě jiných změn budou investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl omezeny a poskytování pobídek bude podléhat schválení vlády.

 

Tato změna je účinná od 6. září 2019. Žádosti podané před účinností nových pravidel budou podléhat předchozím požadavkům.

Omezení investičních pobídek

Očekává se, že po novelizaci zákona o investičních pobídkách dojde k omezení investičních pobídek mimo podporované regiony s vyšší nezaměstnaností. Podpora bude směřovat především do projektů s vyšší přidanou hodnotou (projekty s podmínkou vysokého podílu zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou, vysokoškolským vzděláním a spoluprací s vysokými školami, výzkumnými organizacemi, případně investicemi do projektů výzkumu a vývoje). Ve většině případů je pravděpodobné, že výrobní projekty tyto podmínky budou plnit obtížně, což znamená, že vyšší šanci získat investiční pobídky budou mít záměry, které se nacházejí v podporovaných regionech. I v těchto regionech však bude nezbytné prokázat ekonomický přínos a řešení strukturální nezaměstnanosti v daném regionu.

Bude nutný souhlas vlády

Důležitou novinkou v systému přidělování pobídek je podmínka souhlasu vlády u všech žádostí o investiční pobídku s ohledem na přínos investice pro region. Pozitivní změnou je zrušení podmínky tvorby pracovních míst u investic do výroby a snížení limitů všeobecných podmínek na polovinu pro malé a střední podniky. Intenzivnější podpory se dočkají technologická centra a centra strategických služeb, a to formou hmotné podpory pracovních míst ve všech regionech nebo snížením limitů nových pracovních míst pro strategické akce.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019,Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky Investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right