Daně 

„Izolačka“ neboli mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

Dne 5. 3. 2021 vešel v platnost zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který ukládá zaměstnavatelům povinnost kompenzovat zaměstnancům v období od 1. března do 30. dubna 2021 snížený příjem v důsledku nařízení karantény či izolace až do výše 370 Kč za kalendářní den.

Příspěvek zaměstnancům náleží v případě karantény/izolace nařízené po 28. únoru 2021 a vyplácen je max. po dobu 14 dnů jejího trvání. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu a nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Součet náhrady mzdy při nemoci podle § 192 až 194 zákoníku práce a tohoto mimořádného příspěvku však nesmí činit více než 90 % průměrného výdělku za příslušný počet zameškaných hodin. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká při nařízení karantény v období do 5 dnů od návratu ze zahraničí (neplatí pro návraty z pracovních a služebních cest).

Částky za vyplacené mimořádné příspěvky si zaměstnavatel odečítá od platby sociálního pojištění. Tento nárok lze uplatnit do tří kalendářních měsíců od skončení karantény a zároveň si lze odečíst jen ty příspěvky, které byly vyplaceny do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly příspěvky od pojistného odečteny.

COVID-19 Koronavirus dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021