Daně 

„Izolačka“ neboli mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

Dne 5. 3. 2021 vešel v platnost zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který ukládá zaměstnavatelům povinnost kompenzovat zaměstnancům v období od 1. března do 30. dubna 2021 snížený příjem v důsledku nařízení karantény či izolace až do výše 370 Kč za kalendářní den.

Příspěvek zaměstnancům náleží v případě karantény/izolace nařízené po 28. únoru 2021 a vyplácen je max. po dobu 14 dnů jejího trvání. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu a nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Součet náhrady mzdy při nemoci podle § 192 až 194 zákoníku práce a tohoto mimořádného příspěvku však nesmí činit více než 90 % průměrného výdělku za příslušný počet zameškaných hodin. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká při nařízení karantény v období do 5 dnů od návratu ze zahraničí (neplatí pro návraty z pracovních a služebních cest).

Částky za vyplacené mimořádné příspěvky si zaměstnavatel odečítá od platby sociálního pojištění. Tento nárok lze uplatnit do tří kalendářních měsíců od skončení karantény a zároveň si lze odečíst jen ty příspěvky, které byly vyplaceny do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly příspěvky od pojistného odečteny.

COVID-19 Koronavirus dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right