Technologie 

Jak připravit společnost na systém SAP S/4HANA Cloud?

Většina společností využívajících produkty SAP pravděpodobně zvažuje změny, které jsou plánovány k roku 2027. U většiny společností je zatím stále rozšířené on-premise řešení, které už ale dnes nemusí vyhovovat aktuálním potřebám firem. V současné době tak SAP i samy firmy silně akcentují a upřednostňují cloudová řešení, do kterých investují nemálo prostředků a úsilí. V oblasti plánování podnikových zdrojů (ERP) je takovým řešením cloudový systém S/4HANA Cloud, který je reálným nástupcem SAP ECC (SAP ERP Central Component).

S/4Hana Cloud je obchodní název pro dvě řešení: S/4HANA Public Cloud a S/4HANA Private Cloud.

SAP S/4HANA Public Cloud

SAP S/4HANA Public Cloud představuje robustní řešení pro centrální systém řízení firmy Enterprise Resource Planning (ERP). Jeho hlavní výhodou je řízení společnosti založené na datech (data driven growth), která jsou k dispozici v reálném čase a v plném kontextu všech aplikací. „Public Cloud“ v názvu znamená, že se jedná o systém, kdy více zákazníků sdílí jedno řešení. Díky tomu je levný, efektivní a škálovatelný.

SAP S/4HANA Public Cloud integruje umělou inteligenci a algoritmy strojového učení, což ve společnostech podporuje automatizaci procesů a zároveň umožnuje analýzu provozních informací v reálném čase. Kromě automatizace většiny manuálních úkonů systém také umožňuje synchronizaci vícezdrojových dat a má jednotný uživatelský vzhled. Výhodou jsou rovněž nativní funkce prediktivní analýzy. Toto řešení tak zefektivňuje řízení společnosti, obchodní operace a zrychluje integraci dalších inovací.

Pro koho je tento typ řešení vhodný? Typickým zákazníkem je společnost spoléhající na vysokou míru standardizace, která umožní soustředit se na hlavní podnikatelský cíl – tím je obvykle rychlé zavádění produktů na trh s minimálními náklady. Standardizace znamená spolehnout se na best practices, tedy doporučené prověřené procesy, inovaci a invenci směřující do oblasti hlavní činnosti zákazníka.

Jak probíhá implementace? Změnou implementačního přístupu bylo dosaženo významného zrychlení při nasazování tohoto řešení. Zákazník nahraje data a vybere požadovanou funkcionalitu, která je pro něj následně aktivována. Proběhne základní parametrizace číselníků a systém je připraven k užívání.

S/4HANA Private Cloud

SAP S/4HANA Private Cloud je určen zákazníkům s větší mírou procesů, které neodpovídají SAP standardu. Každý taková zákazník má své privátní řešení, jež mu dává větší volnost v úpravě a přizpůsobení. Na druhou stranu proces jeho implementace je v porovnání s Public Cloudem delší.

Pro obě řešení, tedy jak pro Public, tak pro Private, platí, že SAP provádí provoz, monitoring, bezpečnost, pravidelnou údržbu a aktualizace řešení bez přerušení provozu.

5 tipů na úspěšnou implementaci SAP S/4HANA Cloud

1. Vytvořte atmosféru změny -> zdůrazněte, že neměníte jenom technologie, ale celý přístup a proces, jak „věci“ děláte. Bez podpory managementu to nejde.

2. Fit-to-standard -> standardizace procesů je základ, neohýbejte Cloud svým potřebám. Snažte se přizpůsobit. To je motto celého projektu a je třeba si ho připomínat.

3. Postupujte na základě agilní metodologie, která je založená na praxi a na postupném uvolňování změn. Zákazník začíná pracovat se systémem daleko dříve, postupně se seznamuje s jeho fungováním a zkouší jeho možnosti v praxi. Vybírejte takové projektové vedení, které to umí.

4. Začněte nejmenším možným -> rozsah lze jednoduše rozšiřovat. Začněte na úrovni „must have“ a následně rozšiřujte. Vaše společnost tak změnu snáze vstřebá.

5. Jediná jistota je změna -> systém lze rychle doplňovat. Nové funkcionality, možnosti integrace nebo další procesy lze aktivovat kdykoliv. Systém poroste s vámi.

Zdroje:
Itpoint.cz. IT Point [online]. [cit. 2022-02-13]. Dostupné z: https://www.itpoint.cz/sap/?i=4hana-public-cloud-ceska-lokalizace-13304
Supportrevolution.com. Supportrevolution [online]. [cit. 2022-02-13]. Dostupné z: https://www.supportrevolution.com/s-4hana-public-cloud-vs-private-cloud/
Sap.com. SAP [online]. [cit. 2022-02-13]. Dostupné z: https://www.sap.com/cz/products/s4hana-erp.html
SAP Cloud

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right