Daně 

Jak získat českou verzi Evropského certifikátu COVID-19

Od 15. listopadu 2021 mohou všichni cizinci dlouhodobě a legálně pobývající na území České republiky požádat o vydání české verze digitálního certifikátu o provedeném očkování proti nemoci covid-19. V následujícím článku se dozvíte, jak mají cizinci postupovat, aby český certifikát získali.

Kdo může o takový certifikát požádat?

O digitální verzi certifikátu o provedeném očkování mohou požádat všichni cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v České republice povolený pobyt nad 90 dnů a zároveň splňují jednu z následujících podmínek:

 • mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR;
 • jsou držitelem platného dlouhodobého víza;
 • jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČR;
 • jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČR.

Jaké certifikáty jsou uznávané jako podklad pro vydání české verze digitálního certifikátu?

 1. Digitální certifikát EU COVID
  Tento certifikát o provedeném očkování je od 1. července 2021 vydáván všemi zeměmi EU, Lichtenštejnskem, Norskem, San Marinem, Švýcarskem a Vatikánem.
 2. Rovnocenné certifikáty k EU COVID certifikátům
  Tyto certifikáty byly ověřeny Evropskou komisí a jsou rovnocenné těm evropským, pokud očkování proběhlo některou z uznaných očkovacích látek, jimiž jsou Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Spikevax (dříve Moderna), Comirnaty (výrobce Pfizer/BioNTech), Janssen (výrobce Janssen Pharmaceutical) a Covishield. Jejich aktuální kompletní seznam naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) a je neustále rozšiřován.
 3. Uznávané dálkově ověřitelné certifikáty z ostatních zemí
  Pro účely vstupu do České republiky a přístup k místním službám lze dále využít certifikáty vydané dalšími třetími zeměmi, které certifikáty vydávají, u kterých lze prokazatelně ověřit jejich platnost a zda očkování proběhlo uznanou očkovací látkou. Kompletní seznam těchto zemí naleznete na webových stránkách MZ ČR a je neustále rozšiřován.
 4. Dále je zveřejněn seznam zemí, k jejichž certifikátům je pro vystavení českého certifikátu zapotřebí doložit ještě další potvrzení, které umožní jeho ověřitelnost (např. lékařská zpráva vystavená zařízením, které očkování provedlo). Tento doklad musí být alespoň v angličtině. Přesný seznam naleznete také na webu MZ ČR.

Touto formou se uznávají i certifikáty dle bodu 1 a 2, prokazující prodělání nemoci covid-19, pokud od pozitivního PCR testu uplynulo více jak 11 a méně jak 180 dní.

Kdo mi digitální certifikát vydá?

Nejčastěji český digitální certifikát vydává praktický lékař.

Co když můj certifikát není vydaný ani jednou z výše zmíněných zemí?

Pokud nevlastníte ani jeden z výše zmíněných certifikátů, vztahují se na vás povinnosti jako na neočkované osoby dle momentálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Imigrace COVID-19

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right